Ute er det grått og vått. Men uten å ha reist med romskip kan elevene traske på blått gress og møte vennlige flodhester. Klasse 4B på Løkeberg skole besøker planeten "Kalkuland".

Spillet «Enki» er for elever på 4. til 7. trinn. Elevene lager egne karakterer og spiller med klassen. De logger på et univers som inneholder et plante- og dyreliv som de kan utforske.

I dag besøker kameratene Amund Aas Jetne (9) og Håkon Prestårhus Bjærke (9) planeten «Kalkuland» sammen med klassen.

Her løser de matematiske oppgaver. Elevene belønnes med stjerner, og kan reise videre til nye verdener.

Flere planeter representerer fagene matte, engelsk og naturfag.

Lærer, Tone Kari Toft, kan logge inn og få oversikt over elevenes arbeid. Hun får statistikk over klassen, og hver enkelt elev.

Dermed kan Toft oppdage om en enkelt elev trenger ekstra oppfølging.

LES OGSÅ: Suksessfull spillutvikler tilbake på gamleskolen – med quiz

– Vi blir smartere

Ikke enda et spill, tenker kanskje mange. Men læreren er positiv.

– Her får elevene tilpasset opplæring. Det er sosialt og de hjelper hverandre, sier hun.

Kameratene skulle gjerne spilt oftere i skolen.

– Vi løser oppgaver, grubler og blir smartere. Det er morsomt at karakterene våre møter hverandre og at vi kan snakke sammen, sier Amund.

Håkon er også positiv til å spille på skolen.

– Vi lærer matte mens vi har det gøy. Vi blir smartere uten å merke det, sier han.

Fra før brukes flere spill i skolesammenheng, som «Salaby» og mattespillet «DragonBox».

Gründerne av «Enki», Geir Baardsen og Steinar Aas, mener teamet har utviklet et spill det er behov for i skolen.

– Jeg er selv lærer og var frustrert over utvalget av spill til skolesammenheng. «Enki» gir motivasjon og variasjon i undervisningen, sier Aas.

Kun et supplement

– Vi bruker det fast én time i uken når vi har matteundervisning, også spiller elevene det hjemme. I fagene naturfag og norsk spiller elevene «Enki» av og til, sier Toft.

Men spillet kan ikke erstatte vanlig undervisning.

– Matte handler mye om samtale, så spillet er kun et supplement til undervisningen, sier hun.

Til nå har rundt ti skoler i Asker og Bærum testet spillet, men det er kun 4.-klassingene ved Løkeberg skole som bruker det regelmessig.

– Bærum kommune satser på IKT i undervisningen, så det er spennende, sier gründer Aas.

LES OGSÅ: Spill PC-spill på mobilen