Klar prioritering fra den nye politimesteren:

  • Hverdagskrim
  • Forebygging
  • Flest politifolk på jobb når behovet er størst
  • Bedre og raskere etterforskning

– Politifolk har et ønske om å gjøre en best mulig jobb, sier Terje Nybøe, påtroppende politimester i Asker og Bærum.

Hvordan skal du sørge for at det er flest politifolk på jobb når behovet er størst?

– I min kontrakt med Politidirektoratet står det at tjenestelistene skal innrettes for publikum. Det skal være politi til stede når folk trenger det. Dette skal skje i Asker og Bærum også, i den grad det ikke er slik i dag, sier Nybøe.

Skarp ekspertise.

Han tror på å ha spesialister i skarpe oppdrag på jobb til enhver tid.

Ambisjonen bunner i erfaringene fra Utøya-terroren og Gjørv-kommisjonens rapport som kartla endringsvilje i politiet.

– Jeg ser at noen (politi) distrikter har styrket beredskapen ved at det alltid skal være såkalte noen IP3-folk (spesialtrente for skarpe oppdrag) på jobb. Jeg tror det er lurt å gjøre slike tiltak for å opprettholde endringsviljen.

Treghet i gjennomføringen av etterforskning og straffeforfølgning er noe Nybøe vil til livs.

– Det er viktig å prøve å gjøre straksetterforskning av så god kvalitet at den kan brukes i en senere hovedforhandling. Det er også klart at restanser ikke kommer over natten. Disse må vi jobbe med kontinuerlig.

Den nye politimesteren er spesielt opptatt av at den lovpålagte 14-dagersfristen for avhør av barn holdes.

Viktig for tilliten

Ofre i straffesaker har reagert kraftig på at det går over et år før en sak havner i retten?

– Det er avgjørende å være fullt bemannet med politijurister. En god påtalemessig styring med sakene, der politijuristene er på, og føler ansvar, er viktig.

Nylig kom politimesteren på Romerike i hardt vær for ordre om å prioritere større saker og henlegge mindre.

New York-modellen ryddet opp ved å slå ned på alt småpirk, hvilken av linjene har du sans for?

– Jeg har sans for «Broken Window»-strategien fra New York, sier Nybøe.

Strategien innebar at politiet slo raskt og effektivt ned på hverdagskriminalitet og hærverk.

– Hverdagskriminalitet er utrolig viktig for om folk skal ha tillit til politiet. Samtidig rekker vi ikke alt. Jeg er veldig opptatt av å drive forebyggende arbeid, sier Nybøe.