Jernbaneverket har nylig søkt om rammetillatelse til å starte byggingen av den nye stasjonen på Høvik.

I den forbindelse er det sendt ut nabovarsel som naboene ikke er fornøyd med.

I sterke ordelag har de skrevet en merknad til ansvarlig søker Norconsult, hvor de påpeker vesentlige mangler ved varselet. Det er først og fremst mangelen på redegjørelse for støytiltak som bekymrer.

«Varselet viser tekniske tegninger av støyskjermer uten å nevne hvilken effekt de har,» skriver naboene.

LES OGSÅ: 200 millioner kroner til utbedring av kjøremønsteret ved Høvik stasjon

Anleggsperioden

Videre etterlyser beboerne informasjon om hvordan man har tenkt seg situasjonen for Markalleen i anleggsperioden. Planen er å stenge veien, noe som kan skape store problemer for mange.

«Hva med skolevei til Høvik Verk, Høvik og Ramstad skoler, og hva med alle transportsyklistene som benytter veien morgen og ettermiddag?» spør naboene.

logo Les mer om Høvik stasjon her

I varselet sier Jernbaneverket at de vil legge riggområdet utenfor selve planområdet, uten å stedfeste det nærmere. Naboene frykter at riggområdet blir liggende blant boligene i Markalleen, noe de har god grunn til.

Det er nemlig kommet en rivningssøknad for det falleferdige huset i Markalleen 88, med begrunnelse at det skal brukes som riggplass. Huset ligger innerst i en stikkvei fra Markalleen.

Les flere lokalnyheter fra Høvik her

Kulturminne

«Kombinert med opplysningen om at all trafikk til og fra anlegget er tenkt i Markalleen, antar vi at riggen er tenkt plassert midt i boligområdet vårt. Dette protesterer vi på», heter det i uttalelsen fra naboene.

Det er Statens vegvesen som eier Markalleen 88, og som av takstmann er blitt karakterisert som ubeboelig. Samtidig er bygget registrert som kulturminne, og det må derfor innhentes en uttalelse fra kommunens kulturvernavdeling.

Rammesøknaden kom inn til kommunen rett før jul, og er følgelig ikke gjennomgått ennå, sier plansjef Arthur Wøhni.

– Når vi snart behandler saken, vil vi også gå gjennom merknadene. Vi tar slike innspill på alvor, sier Arthur Wøhni. Dersom administrasjonen godtar søknaden og det kommer klager på vedtaket, går saken videre til politisk behandling.