Omsider er avtale om våpenhvile inngått etter flere tiårs krig mellom skyttere og naboer til Skytterkollen ved Fossum. I hvert fall på helge- og helligdager:

Norges Skytterforbund har vedtatt å holde stengt 1. nyttårsdag, skjærtorsdag, langfredag, 1. og 2. påskedag, Kristi himmelfartsdag 1. og 2. pinsedag, 17. mai, samt 1. og 2. juledag. Søndager innføres skyteforbud med unntak for terminfestede stevner.

LES OGSÅ: Jubel og glede, men kritikken kommer

– Gode møter

Ordningen kommer i stand etter samtaler med representanter for Skytterforbundet, kommunens folkehelsekontor og Bærums-ordfører Lisbeth Hammer Krog (H).

– Vi har hatt mange gode møter med kommunen, bekrefter president Jan Tore Berg-Knutsen i Norges Skytterforbund.

Han understreker at forbundet ikke føler seg presset av kommunen, og at de innskrenkede åpningstider er til å leve med.

LES OGSÅ: Tror de klarer seg bra

Politiet og garden

Hverken politiets eller gardens skytetrening på Løvenskioldbanen vil rammes av kortere åpningstider.

– Det gleder meg at Skytterforbundet selv har vurdert at skytestøy er en forurensningskilde. Dette var en god tilbakemelding å få av hensyn til dem som bor rundt banen og alle turgåere som ferdes i marka, sier ordfører Lisbeth Hammer Krog.

LES OGSÅ: Kommunen pepres med protestbrev mot skytestøy

I september i fjor ba hun rådmannen se nærmere på lovverket rundt helligdagsfred, samt støybelastning og de folkehelseproblemer skytingen medfører. Kommunen tok også opp saken direkte med Norges Skytterforbund.

– Vi var ikke fornøyd med tilbakemeldingene i den første dialogen, forteller ordføreren.

LES OGSÅ:

– God nyhet

Arne Søraas i Aksjonsgruppen mot skytestøy fra Løvenskioldbanen er tilfreds:

– En god nyhet for alle brukere av marka. Det var på høy tid, sier han. Men han synes god banen kunne holde stengt flere ukedager.

LES OGSÅ: 2.000 beboere og turgåere plages av skytestøyen

Søraas viser til en dom fra 2004, der Oslo tingrett gir Fylkesmannen i Østfold medhold i vedtaket om å begrense støyen fra Hestehagen skytebane i Skiptvedt.

Den måtte innskrenke åpningstiden til én skytekveld per uke fra klokken 18 til 21. Og skytesesongen ble avgrenset til perioden 1. april til 30. august, med skyteopphold i hele juli.