Se flere bilder i toppen av artikkelen!

– Som israeler føler jeg meg personlig krenket og utilpass når jeg kommer på skolen, sier den halvt jødiske eleven, som ønsker å være anonym.

Det israelske flagget med rødt kryss er en del av utstillingen som pryder foajeen på Nesbru videregående skole. Eleven reagerer kraftig på at skolen tillater en slik utstilling.

– Det skolen driver med er åpen antisemittisme og rasisme. De har nulltoleranse mot mobbing, men det er akkurat mobbing dette er. En skole skal være helt nøytral og ikke blande inn politikk, sier den unge kvinnen.

Jeg føler ikke at jeg kan stå frem som israeler på denne skolen her, fortsetter hun.

Egen aksjonsdag

Nesbru videregående skole har – istedenfor Operasjon dagsverk – sin egen aksjonsdag, der de samler inn penger for å støtte to palestinske skoler. Hvert år drar to elevrådsrepresentanter på tur til de palestinske områdene.

– Der blir de servert ensidige historier om de fæle israelerne. Når de kommer tilbake, holder de en forelesning som er så pro–palestinsk og venstrevridd som det går an, sier eleven.

– Det er helt greit at de vil støtte palestinske skoler. Jeg har ingenting imot det. Men det er måten dette blir gjort på, som jeg reagerer på, fortsetter hun.

– Ikke skolens holdning

Assisterende rektor Dag Brustad understreker at utstillingen ikke representerer skolens holdning til konflikten, men at utgangspunktet var en oppgave som design og håndverk-klassen fikk.

– Det må være tillatt for en skole å ha en utstilling som representerer individenes holdninger. Men hvis dette blir oppfattet som mobbing og åpen antisemittisme, så må vi ta tak i det. Vi vil ikke at elever skal føle seg mobbet og trakassert, sier Brustad.

Ifølge Brustad reflekterer utstillingen mye av det som er den norske offisielle holdningen. Likevel har han forståelse for at noe av utstillingen kan oppfattes negativt.

– Prisverdig prosjekt

Skoleprosjektet som elevene ved Nesbru videregående skole har støttet, er i regi av Kirkens Nødhjelp. Prosjektet tok over for Operasjon dagsverk i 2006 etter ønske fra skolens elevråd.

– Elevrådet ønsket et prosjekt som man kunne ha en viss nærhet til, og hvor man hadde mulighet til å sjekke hva som skjedde med pengene. Dette er et positivt og prisverdig prosjekt, hvor vi også får mulighet til å besøke de to skolene i Jerusalem og Ramallah. Dette er ikke et engasjement i en politisk konflikt, mener han.

Brustad har imidlertid forståelse for at de to elevenes opplevelser fra årets tur kan virke lite balansert.

– Jeg ser at forelesningen kan oppfattes som en vridning mot palestinsk side, sier Brustad.

Fjernet fra nettet

Utstillingen ble onsdag fjernet fra skolens nettside etter at Budstikka tok kontakt om saken, og ledelsen vil nå vurdere om de skal fjerne hele eller deler av utstillingen i foajeen.

– Det har ikke vært reaksjoner tidligere, men vi vil nå gå inn å se på om det i år har fått en litt for stor politisk slagside, avslutter han.