Anslag fra skattekrimsjef Jan-Egil Kristiansen i Skatt øst viser at svart arbeid er enormt omfattende.

– Dersom mange unndrar skatt, så klarer ikke samfunnet å finansiere alle de godene som alle vil ha. Det er viktig å understreke at når vi sier 150 milliarder kroner på landsbasis, så er det et basert på en undersøkelse i Sverige. Ingen vet, naturlig nok, summen helt sikkert, sier Kristiansen.

Anslaget tilsvarer rundt 5 milliarder kroner i tapte skatteinntekter i året i Asker og Bærum. Og en svart omsetning lokalt på nærmere 15 milliarder kroner.

Hemmelige formuer

Kristiansen tror at det vil være et forsiktig anslag ut fra befolkningssammensetningen. Han viser til at i de såkalte skatteamnestisakene, hvor personer ble oppfordret til å oppgi hemmelige formuer i utlandet, er Bærum og til dels Asker overrepresenterte.

– Befolkningen i Asker og Bærum har mye penger, og det er mange som er selvstendig næringsdrivende. Det er mye større mulighet til å jukse om du er selvstendig næringsdrivende enn om du er lønnsmottager, påpeker han.

Selvstendige næringsdrivende kan mye lettere skjule inntekter eller for eksempel kamuflere private utgifter som næringskostnader i regnskapet.

– Er du selvstendig næringsdrivende og tjener 10.000 kroner på en dag, så kan det være fristende å rapportere inn bare 8.000 kroner, påpeker han.

– Egoistisk

Hårek Elvenes (H) fra Bærum sitter i justiskomiteen på Stortinget.

– Dette undergraver fellesskapet og velferdsstaten. De bidrar til å sage av greinen de selv sitter på og lovlige bedrifter utkonkurreres. Svart arbeid er usolidarisk, egoistisk og undergravende, sier han.

Han påpeker at svart arbeid krever etterspørsel, og mener at folk må ta ansvar.

– Primæransvaret ligger på brukeren. Medvirkning til svart arbeid er straffbart. Det må en holdningsendring til. Svart arbeid er ofte forbundet med hvitvasking av penger og grov utnyttelse av arbeidskraft. Slik skal vi ikke ha det i Norge, sier han.

Skattekrimsjefen tror det handler om mulighet til å jukse.

– Ser ikke på det som kriminalitet

– Det er de samme mekanismene her som i vinningskriminalitet. Motivet er å tjene penger, muligheten er der og så blir det veid opp mot risikoen for å bli tatt, mener han.

– Tenker de som bruker svart vaskehjelp på at de bedriver kriminalitet?

– Mange tenker nok ikke på at skatteunndragelser er kriminalitet. Folk lager seg såkalte nøytraliseringsmekanismer: «Jeg har jo betalt så mye i skatt». Dette er å ta fra fellesskapet, fastslår han.

Politiinspektør Morten Reppen opplyser at de har prioritert kampen mot arbeid uten arbeidstillatelse høyest.

– Svart arbeid er en av tingene vi har tanker om å se mer på. Det er et stort marked som det ofte er vanskelig å komme inn i, mener Reppen.

I en fersk Fafo-rapport om byggebransjen konkluderes det med at hverken politiet, skatteetaten eller Arbeidstilsynet har god oversikt over den svarte økonomien i Norge.