Neppe noen tilbud fylles så fort opp som sjøleiren. I løpet av noen minutter rives de 536 plassene bort når Tomm Murstad åpner for påmelding i oktober hvert år.

Nå vil Asker vurdere disponeringen av kommunens 4,2 mål på nordspissen av Høyerholmen utenfor Langåra.

Alternativene er:

  • Selge eiendommen.
  • Leie den ut til mer allmennyttige formål. Eksempelvis Oslofjordens friluftsråd
  • Fortsette leien med Tomm Murstad. Men da muligens med krav om at barn og ungdom fra Asker skal gis fortrinn.

– Føler leiren er truet

– Vi har drevet sjøleir på Høyerholmen siden 1960 og femårskontraktene med Asker er stadig fornyet uten problemer. Nå føler vi at leiren er truet og jeg ser nå at vi burde hatt lengre kontraktsperioder, sier Tomm Murstad.

For fire år siden fikk han signaler om at det kunne bli siste leie, men siden har de ikke hørt noe – før nå.

Mandag skal han sammen med datter Anniken, som driver leiren, møte politikerne i eiendom og økonomiutvalget for å presentere aktivitetene, og da med et håp om at de fortsatt kan sitte trygt på Høyerholmen.

Færre barn fra Asker

Rådmannen påpeker at de fleste deltagerne kommer fra Oslo og Bærum, og at barn fra Asker benytter tilbudet i mindre grad.

– Det stemmer. Vi forstår ikke hvorfor. Vi har prøvd å markedsføre tilbudet med plakater og brosjyrer i Asker, men uten særlig hell, sier Anniken Murstad.

Tomm Murstad er ikke uvillig til at barn og ungdom fra Asker får prioritet.

– Men det kan jo bli sterke reaksjoner fra andre om vi åpner for  påmelding fra Asker-ungdom på tirsdag og de andre først får mulighet på onsdag, sier han.

– Uaktuelt å kjøpe

Tomm Murstad avviser at det kan bli aktuelt for dem å kjøpe. Han anslår markedspris på mellom 10 og 15 millioner på grunnlag av en takst som ble tatt for noen år siden.

Juridisk rådgiver Per Ivar Finne i Asker kommune opplyser at han ikke kjenner til taksten og sier at Asker ikke har innhentet egen takst.

Årlig betaler han 55.000 kroner i leie for anlegget, og utfører da løpende vedlikehold. Sjøleiren går av stabelen åtte uker om sommeren. I tillegg er det leir for skoleklasser før og etter ferien.

Mye dugnadsarbeid

– Leien er billig, men hvor mye vi nedlegger i dette tror jeg ikke politikerne vet. Hovedbygningen er på 300 kvadratmeter og hvert år maler vi to vegger. I tillegg skal 90 vinduer skrapes og males. Vi holder på i ukevis med å holde det hele i stand, sier Murstad.

Rådmann Lars Bjerke vil ikke anbefale hva som bør gjøres med Høyerholmen, men ønsker å lodde stemningen blant de fem politikerne i utvalget økonomi og eiendom, og på den bakgrunn vurdere Høyerholmens skjebne.