Sier nei til Fossum-utbygging

Av
Artikkelen er over 15 år gammel

Bærum Høyres formann Lisbeth Hammer Krog varsler allerede nå at hun ikke vil akseptere utbyggingen av Grini og Fossum som det åpnes for i helhetsplanen for området.

DEL

- Dette er stikk i strid med de sentrale linjene vi har vedtatt i vårt program. Jeg er opptatt av at vi skal holde det vi lover, sier hun.

Onsdag skal formannskapet vedta å sende helhetsplanen for Fossum-området ut på høring. Hammer Krog velger allerede nå å signalisere hva hun mener om planen, som riktignok presenterer alternativer for ulike grader av utbygging.

Kulturminner

- Grini og Fossum er områder som er rike på kulturminner. Du har arbeiderboligene, skogen, fossen og broen. Dessuten vil vi verne dyrket mark. Grinijordene er et av de fem gjenværende sammenhengende jordbruksområdene i Bærum, poengterer Hammer Krog, som selv har bakgrunn som bondekone i Stor-Elvdal.

Hun stiller også spørsmål ved veikapasiteten og viser til at Røakrysset allerede i dag tar et kvelertak på trafikkavviklingen i området. Heller ikke skolekapasiteten er tilstrekkelig.

Folkemøte

Høyre-formannen understreker at hun vil legge vekt på signalene som kommer fra nærmiljøet. Bærum Høyre ønsker å få lokalbefolkningen på Fossum i tale ved å innby til et folkemøte tirsdag 4. mai.

En helhetsplan for Fossum vil ikke være bindende etter plan- og bygningsloven, men den kan brukes som grunnlag for kommuneplanen og som grunnlag for vurderinger i forbindelse med saksbehandling av reguleringsplaner og byggesaker i området.

Dyrket mark

- De overordnede planforutsetninger gir svært lite spillerom i området. Hvis disse legges til grunn vil det bare være aktuelt med små endringer i forhold til dagens situasjon. Rådmannen tror at hovedproblemstillingen vil være å avgjøre i hvilken grad dyrket mark skal kunne tas i bruk til utbyggingsformål. En annen viktig problemstilling er den fremtidige utvikling av industriområdet Fossum bruk, skriver Bærums rådmann Elisabeth Enger i sin innstilling til formannskapet.

Helhetsplanen for Fossum var oppe i plan- og miljøutvalget 25. mars. Utvalget gikk enstemmig inn for å sende den ut på høring.

Artikkeltags