Selger Grønlia for 1 krone per kvm

Det settes som vilkår at Grønlia ikke skal bebygges når Asker får kjøpt området bak Holmen senter og idrettsområdet.

Det settes som vilkår at Grønlia ikke skal bebygges når Asker får kjøpt området bak Holmen senter og idrettsområdet. Foto:

Av
Artikkelen er over 6 år gammel

Statsbygg vil selge Grønlia friomåde til Asker kommune for drøyt en krone per kvadratmeter.

DEL

Salgssummen er satt til 341.000 kroner for det 280 dekar store området på høydedraget bak idrettsområdet på Holmen opp til E18 og ned til Slemmestadveien.

Og Asker ønsker å kjøpe da dette er et ledd i Asker kommunes strategi med å sikre kommunalt eierskap til viktige friområder.

Salget bygger på vilkår om at området ikke skal utbygges, men være friområde slik det også er foreslått regulert til i den nye kommunedelplanen for Holmen–Slependen.

Turområde

Grønlia er i dag aktivt i bruk som tur- og rekreasjonsområde hvor det utøves både organisert og uorganisert aktivitet som løping, terrengsykling og skiaktiviteter.

Prislappen på 341.000 kroner for dette store området er basert på landbrukstakst. Takstmannen har i sin vurdering også tatt hensyn til eiendommens beliggenhet og betydning som rekreasjonsområde i tillegg til hensyn til vern og kulturminner som en skogeier må ta hensyn til.

LES OGSÅ: Naboene protesterer mot blokker i Holmenbukta

Ved salg av statlig eiendom av denne karakter er det vanlig at staten krever etteroppgjørsklausul dersom eiendommen tas i bruk til annet formål enn det som er forutsetningene for taksten. Dette innebærer at dersom området i fremtiden blir benyttet som byggeområde, skal Asker betale et tillegg for den verdiøkningen bruken representerer.

Riktig pris

Rådmann Lars Bjerke skulle gjerne sett at kjøpet ble tinglyst uten etteroppgjørsklausul, men ser ikke dette som noe problem i overskuelig fremtid.

Bjerke mener at prisen er riktig i forhold til verdien som i mange sammenhenger settes på arealer regulert til friområder og anbefaler at formannskapet tirsdag gir ham fullmakt til å inngå avtale med Statsbygg om kjøp.

Les flere lokalnyheter fra Holmen her

Artikkeltags