Sanner stanser protester

TEMPO, TEMPO: Minister Jan Tore Sanner vil ha opp tempoet i plansaker. Et av grepene er å redusere antall innsigelser. Her fra et besøk på Blakstad.

TEMPO, TEMPO: Minister Jan Tore Sanner vil ha opp tempoet i plansaker. Et av grepene er å redusere antall innsigelser. Her fra et besøk på Blakstad. Foto:

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) vil ha færre innsigelser og større fremdrift i plansaker.

DEL

Nylig annonserte Sanner at han vil styrke kommunenes selvråderett i plansaker. En egen arbeidsgruppe skal se på muligheten for en ny tvisteløsningsordning som gir kommunene rett til å klage inn statlige overprøvinger – slik Asker kommune nå opplever under arbeidet med ny kommuneplan.

Ender hos Sanner

I oktober i fjor ble det øverste ansvaret i plansaker overført fra Miljøverndepartementet til Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Det betyr at det er Høvik-mannen Sanner som vil få siste ordet dersom meglingen mellom Asker kommune og Statens vegvesen, fylkesmannen og fylkeskommunen ikke når frem.

– Jeg kan selvsagt ikke kommentere de enkelte sakene siden de kan havne på mitt bord. Jeg har imidlertid satt i gang et arbeid for å få opp tempo i planprosessene og redusere antall innsigelser, sier Sanner til Budstikka.

LES OGSÅ:

Sa ja til Asker

Etter at Sanner overtok det øverste ansvaret i plansaker, har han hatt flere byggestrider på sitt bord. En av dem er Nesbru-saken i Asker, der Asker-politikerne og Statens vegvesen sto steilt mot hverandre.

Asker-politikerne ga grønt lys for 21 leiligheter og 300 nye boliger fra Bellevue til Gartnerveien, mens Veivesenet sa nei. Begrunnelsen var at boligene ville bli ekstremt støyutsatt.

I slutten av desember ga Sanner Veivesenet smekk på lanken.

– Jeg har skåret gjennom i en rekke saker, blant annet en i Asker, for å legge til rette for flere boliger og dermed lagt vekt på kommunenes standpunkt, sier Sanner.

Hordaland er et av fylkene som nå prøver ut en ordning der fylkesmannen samordner statlige innsigelser.

Færre innsigelser

I disse forsøksfylkene er det bare fylkesmannen som kan fremme innsigelser, og ikke de 14 instansene som ellers har muligheten.

I midten av januar annonserte Høyre at regjeringen vurderer å gjøre forsøksordningen permanent i alle fylker fra 2015.

– Vi trenger flere boliger. Vi må sikre at kommunene får lagt til rette for befolkningsveksten; innsigelsene må bli færre, byggeforskriftene må forenkles og planprosessene må gå raskere, sier Sanner.

Artikkeltags