– Pendlerne på 163 og 164 får et nytt tilbud som riktignok innebærer bytte på Sandvika stasjon. Til gjengjeld får de hyppigere avganger og bedre frekvens. Vi håper ruteendringene som innføres fra 9. desember vil gi et bedre kollektivtilbud til flere, sier Ruters pressetalsperson, Sofie Bruun.

For å tilpasse rutetilbudet til toget og t-banen, vil Ruter endre på rutetidene for nesten alle bussrutene i Asker og Bærum.

Som Budstikka har skrevet tidligere i høst innebærer det at ekspressbussene 164 og 163 fra henholdsvis Tanum og Skui legges ned, og erstattet med hyppige matebusser til Sandvika, hvor passasjerene må bytte til tog.

LES OGSÅ: Disse bussene kjører raskere enn før

Krav til Ruter

Men Skui vel ser ikke positivt på de kommende endringene. Velet mener at det nye tilbudet vil bli dårligere, og stiller i brevs form flere krav til Ruter. Blant kravene er at selskapet:

  • Foretar en storstilt markedsundersøkelse på Skui-ekspressen 163 på alle avganger morgen og ettermiddag for å kartlegge hva bussen betyr for pendlere.
  • Sender forslaget om nedlegging til Bærum kommune, som da kan gis en reell innflytelse på hvilke konsekvenser en eventuell nedlegging får.

Ruter gjennomfører regelmessig kundeundersøkelser som selskapet bruker for å forbedre tilbudet. Undersøkelsene viser at hyppig og regelmessig frekvens og forutsigbare rutetider fører til et bedre kollektivtilbud og dermed passasjervekst, ifølge Bruun.

– Når vi legger ned ekspressbussene 163 og 164, øker vi samtidig frekvensen på det lokale busstilbudet i Bærum. Dette vil komme andre og også nye reisende til gode, sier hun.

LES OGSÅ: Her er Ruters forklaring på nedleggelsene av ekspressbuss-ruter

Bærum kommune er ikke en formell høringsinstans for Ruter ved ruteendringer.

– Ruter ønsker imidlertid dialog med kommunene og derfor i forkant av denne ruteendringen vært i dialog også med Bærum Kommune. Dette ønsker vi å fortsette med ved fremtidige ruteendringer.

Blir oppgitt over Ruter

Leder av Skui vel, Morten Heldal Haugerud, blir oppgitt over Ruters svar.

– Ruters svar sier ikke noe annet enn at Ruter bestemmer selv. Ruter lytter ikke. Istedet legger de ned et populært tilbud som fungerer bra.

Nylig fikk Skui vel svar på brevet.

Ruter skriver til velet at «veinettets kapasitet er fullstendig sprengt og trafikken inn til Oslo sentrum skaper mye problemer. Befolkningsøkningen og den store trafikkveksten gjør at vi må utnytte innfartsårene til Oslo mest mulig effektivt. Og det er med skinnegående trafikk».

– Nedleggelsen av Skui-ekspressen vil gå utover oss reisende og er en løsning vi ikke vil ha. Ruter sier bare at det skal bli flere avganger til Sandvika bussterminal, men det er jo ikke dit vi skal. Sandvika bussterminal er allerede sprengt, sier velformannen.

LES OGSÅ: En av tre er fornøyd med kollektivtilbudet i Asker og Bærum

– Vi ønsker ikke å bytte fra buss til tog. Ruter ser helt bort i fra om toget er forsinket eller uteblir. Det er ennå blant annet signalproblemer på toget.

Skui vel mener at det vil fortone seg som et sjansespill å bytte til tog i Sandvika. I brevet til Ruter skriver vellet at togene ofte er 3-5 minutter forsinket, i tillegg til at den ekstra tiden det tar å bytte. Vellet argumenterer også for at tog blir innstilt.

Videre påpeker vellet at ekspressbussen stopper flere steder i Oslo sentrum, i motsetning til toget som stanser ved Nationaltheatret og Oslo S.

– Da er det bedre å finne en annen buss som går direkte eller sitte i bilkø enn å stresse med å bytte en eller to ganger ekstra. Dette er ikke å gjøre kollektivtrafikk attraktivt, sier Haugerud.

Les flere lokalnyheter fra Skui her