Ruter er utsatt for press med 557 underskrifter mot nedleggelsen av ruten over Sem og et vedtak der Asker formannskap klart kritiserer Ruters beslutning.

Fylkespolitiker Bente Stein Mathisen (H) fra Borgen stilte et spørsmål om nedleggelsen i fylkestinget uten å få noe svar som ga håp om å omgjøre beslutningen.

– Ikke så overraskende. Ruter er et selvstendig selskap med eget styre og fylkestinget kan ikke overprøve beslutninger Ruter har tatt, sier Bente Stein Mathisen.

Hun sier at fylket kan påvirke Ruter gjennom dialogmøtene mellom fylket som medeier og Ruter. – Dessuten kan vi bestille en tjeneste av selskapet. Da må det også bevilges penger som blir en prioriteringssak i forhold til andre saker.

Hun har selv engasjert seg mot nedleggelsen ved å være blant underskriverne av et innspill i Budstikka sammen med lokale aktører, ordfører, vellene og beboere.

– Nedleggelsen er ikke annet enn veldig trist og jeg er imponert over engasjementet i denne saken, sier hun.

Ringrute

Ruter har møtt kritikken fra Asker med å foreslå å øke skolebusstilbudet som er åpent for påstigning av alle. Det vil da sammen med servicelinje kunne gå seks avganger daglig med ruten Asker – Vøyen – Jansløkka–Kirkeveien–Asker og motsatt vei om ettermiddagen.

Den vil gå fra Asker kl. 08.05, 09.30, 12.00, 12.45, 13.30 og 14.25 og betjene de nedlagte holdeplassene Sem bruk, Grana og Skaugum. Men vil ikke berøre Asker museum, Hvalstad og Ravnsborg som var stoppested for 706 og 266.
Samme løsning formidlet fylkesordfører Nils Aage Jegstad i sitt svar til spørsmålet fra Bente Stein Mathisen i fylkestinget.

Innbyggerkrav

Fylkeskommunen fikk like før siste møte i fylkestinget oversendt de 557 underskriftene i protest mot nedleggelsen. Fra initiativtagerne var ønske å presse frem behandling i fylkestinget.

Kommuneloven fikk i 2003 nye bestemmelser om innbyggerinitiativ. Kommunestyret eller fylkestinget plikter å ta stilling til et forslag dersom minst 300 i kommunen eller 500 i fylket står bak forslaget. Det må tas stilling til forslaget innen seks måneder etter at det er fremmet.

– Vi har ikke klart oppfattet dette som et formelt innbyggerinitiativ, men må se nærmere på dette slik at saken kan bli tatt opp på riktig måte, sier fylkesordfører Nils Aage Jegstad.