Russen kan få egen festplass neste år

– Vi vil helst ha flere steder, men det gjelder å ha en plass å komme til, sier (bak fra venstre) Andreas Kumwenda, Mads Strømme og Kari Ripel Eie og (foran fra venstre) Seline Mørk og Pernille Krafft fra neste års russekull ved Nesbru videregående skole. FOTO: KNUT BJERKE

– Vi vil helst ha flere steder, men det gjelder å ha en plass å komme til, sier (bak fra venstre) Andreas Kumwenda, Mads Strømme og Kari Ripel Eie og (foran fra venstre) Seline Mørk og Pernille Krafft fra neste års russekull ved Nesbru videregående skole. FOTO: KNUT BJERKE

Av
Artikkelen er over 8 år gammel

Høyt alkoholinntak, støy og tilgrising preget årets russefeiring. For å forhindre gjentagelse jobbes det nå med å finne fast festplass.

DEL

Det er sjelden sagt klarere. Årets russ er verre enn noen gang, uttalte Asker og Bærums-politiet i pressen da årets russetid gikk mot slutten. Ifølge etaten har russen drukket mer enn før, flere måtte vurderes for pumping og det var mer tilgrising og støy enn tidligere.

Alt om russen 2010


Politimester Torodd Veiding ser tilbake på årets russefeiring med skuffelse. For å forhindre lignende forhold neste år jobbes det nå for å finne en fast festplass til russen.

Askers russepresident 24. april: - Katt og mus med politiet


– I år har det vært konstant bråk og tilgrising. Et av problemene er at bussene kjører rundt. Det skaper mye støy for dem som bor i nærheten. En fast festplass vil kunne redusere støyen, sier Veiding.

Godt mottatt

Forslaget tas imot med åpne armer av det kommende russekullet.
– Det er viktig å ha en plass å komme til. Jeg tror også det skaper et fellesskap. Da vet alle hvor de kan dra, også de som ikke er på buss, sier Kari, Pernille, Mads, Andreas og Seline fra Nesbru videregående skole.
Dagens russefeiring innebærer stort sett å kjøre fra sted til sted mens man fester og spiller høy musikk. Selv kaller de det "å rulle". Men de tror ikke rullingen vil opphøre selv om de får en festplass.
– Det er morsomt å kjøre, det er jo derfor man kjøper en buss, sier Andreas Kumwenda.
Elevene ser heller ikke bort fra at det kan bli kjedelig å bare ha ett sted å være. Ideelt sett burde det vært flere steder, slik at de kan bytte på.

Sollihøgda mulig alternativ

Politimesteren er nå i dialog med Bærum kommune om fast tilholdssted. Ifølge Veiding er kommunen svært positive til forslaget, og det jobbes nå med å kartlegge mulige områder. Blant annet pekes et område ved Sollihøgda ut som mulig festplass.
– Erfaringer fra andre politidistrikt som har gjort det samme er gode. Det er færre klager på bråk og leven. Ved Sollihøgda kan det være et område som ikke sjenerer mange, men vi er ikke kommet langt nok i kartleggingen ennå, sier Veiding.
Etter russebussulykken 4. mai i år, da en jente falt ut av russebussen i fart, tok russen selv til orde for at de trengte en festplass. De mente ulykker kan unngås dersom de ikke må flytte på seg gjennom hele natten. Politiet mener en fast plass vil gjøre det enklere å ha oppsyn med russen og kontrollere støynivået.

Vanskelig å finne

Asker og Bærum er imidlertid et av landets vanskeligste områder å legge til rette for en slik plass.
– Vårt politidistrikt er det tettest befolkede området i landet. Det bor folk overalt. Uansett hvor vi plasserer russen, kan det sjenere noen, sier Veiding.
Den kommende russen ser at det kan være plagsomt med støy, men mener folk må være litt romslige.
– Det er tross alt bare snakk om tre uker, og når vi kjører, er vi i konstant bevegelse.
Sikkerheten mener de imidlertid er svært viktig. Pernille Krafft, som er sjef på en av neste års russebusser, forteller at bussen hennes har bestemt seg for å kjøpe en buss med god sikring av dørene, for å unngå at noen faller ut.

Bussene er for lengst under planlegging. Medlemmene ble bestemt allerede i 1. klasse, og sjefsstillingene ble opprettet for ett halvt år siden. Hvilket konsept bussene skal ha, er imidlertid under planlegging.
– Vi vil jo overgå dette russekullet, men det betyr ikke at vi skal overgå dem i forsøpling. Det føler jeg vi kan bli bedre på, sier Andreas Kumwenda.

Artikkeltags