– Det er nok mange som ikke tenker over konsekvensene, og det er litt rart når vi har så mye informasjon, sier Selma S. Madsen.

18-åringene Selma, Elise Langkaas, Christian Michelsen og Harald W. Bøe synes det er skremmende at antall påviste klamydiatilfeller øker i Bærum. I 2012 ble det påvist 661 tilfeller av kjønnssykdommen – 21 prosent flere enn året før.

Antall tilfeller av klamydia har doblet seg i kommunen de siste syv årene, særlig blant unge.

– Det vi ser i Bærum er helt spesielt. Vi jobber nå for å finne ut hvorfor det er slik, sier Bjørg T. Dysthe, smittevernoverlege ved Folkehelsekontoret i Bærum kommune.

Ferske klamydiatall fra Folkehelseinstituttet viser at stadig flere tester positivt for klamydia i Bærum, mens klamydiatilfellene i resten av Norge har vært nokså uendret de siste fem årene. I Asker har antall tilfeller av klamydia gått ned, i fjor ble det registrert rundt 150 smittede askerbøringer.

LES OGSÅ: – Gratis p-piller kan gi mer ubeskyttet sex

Flere tester seg

– Vi kan ikke utelukke at det er mye klamydia i Bærum. Men de mange påviste tilfellene kan også bety at mange flere velger å la seg teste nå enn for noen år siden, det vil i så fall være en bra ting, sier Dysthe, som etterlyser tall på hvor mange som faktisk lar seg klamydiateste. Statistikk fra Bærum sykehus viser at det er en økning i antall pasienter som tester seg for klamydia ved sykehuset, hit kommer både folk fra Asker, Bærum og andre kommuner.

Samtidig tester mange unge bæringer seg der de bor og studerer.

– Vi har lav terskel for å teste klamydia. Når vi vet hvor enkelt det er å behandle infeksjonen, er det fryktelig synd at enkelte går med smitte uten å gjøre noe med det. I helsevesenet er det mange fortvilte eksempler på folk som får problemer med å få barn fordi de ble smittet av klamydia som unge.

– Er unge i Bærum blitt sløvere til å beskytte seg når de har sex?

– Hver enkelt har ansvar for å beskytte seg. Her er det tydeligvis rom for forbedring i Bærum, sier Dysthe, som har fått 100.000 kroner av Helsedirektoratet for å lage en kampanje mot klamydia sammen med årets russ.

– Vi har gjort mye for å informere unge i Bærum, og det kan være forklaringen på at mange tester seg og mer smitte blir påvist. Bruk kondom og test deg hver gang du bytter partner – det er det beste rådet vi kan gi, sier Bjørg T. Dysthe.

LES MER: Se Budstikkas reporter ta klamydia-testen

– Det hender ikke meg

Ungdommene ved Nadderud videregående tror mange unge tenker at kjønnssykdommer ikke rammer dem.

– Jeg kjenner mange som sier de heller tar sjansen enn å bruke kondom. «Det hender ikke meg», er ganske typisk. Mange mener kondom er en uting, sier Christian Michelsen.

En undersøkelsen som ble gjort i forbindelse med Verdens Prevensjonsdag i 2011, viser at ungdom i Norge er dårligst i Europa til å bruke kondom. 18-åringene ved Nadderud sier det er utenkelig for dem å utsette seg for risiko, men tror mange andre unge ikke er redde for kjønnssykdommer.

– Vi hører folk si at dersom man får klamydia, så er det bare ta en pille. Det er ikke en bra holdning å ha, sier Michelsen.