Konsertarrangørene dekker lønnsutgifter til det antall polititjenestemenn som er nødvendig for å gjennomføre arrangementet på en forsvarlig og sikkerhetsmessig tilfredsstillende måte.

Arrangøren Atomic Soul måtte punge ut med rundt 1,1 million for vakthold ved Justin Bieber konsertene, Live Nation betaler ca. 190.000 for Stones-vakthold og punget ut med 390.000 da Roger Waters entret scenen på Fornebu.

Det så lang dyreste arrangementet i Telenor Arena har vært Melodi Grand Prix i 2010, da måtte NRK ut 10 millioner til politiet.

– Går litt utover beredskapen

– Hva betyr dette for den generelle politiberedskapen i Asker og Bærum når dere må stille med opp mot 35 mannskaper under konserter på Telenor Arena?

– Dette skal ikke gå utover politiets generelle beredskap. Ved denne type arrangementer betaler arrangøren for det som det er behov for av mannskaper. I den ordinære tjenesten har vi ansvaret for trafikkflyten til og fra konsertene, så du kan si at den biten går litt på bekostning av det daglige. Bortsett fra det går ikke slike arrangementer utover normal drift og beredskap, sier stasjonssjef Per Christian Ottesen ved Bærum politistasjon.

Politiloven sier at det i utgangspunktet skal være en polititjenestemann per 1.000 publikummer. Politiets timepris inkludert feriepenger og arbeidsgiveravgift er 850 kroner.

– Det er hva vi må betale for å ha politiet til stede, det er det samme som betales i resten av landet og er den prisen som er bestemt, sier Christian Schøyen i Live Nation som er av de største arrangørene som har konserter på Telenor Arena.

Schøyen er godt fornøyd med innsatsen til politiet og mener det har store utfordringen når det gjelder trafikken til og fra konsertene.

Når politiet planlegger konsertene er det ulike hensyn å ta, blant annet hvordan publikum artistene tiltrekker. Publikum er ulike, de som går og ser Rolling Stones er en annen type publikum enn Justin Bieber.

Under Rolling Stones’ konsert 26. mai er det ifølge arrangøren ventet ca. 22.000 publikummere. Ut ifra dette har politiet foreslått at det stiller med 20 tjenestemenn og en innsatsleder fra klokken 16.00 til 01.30.

LES OGSÅ: Derfor blir Fornebu-konserten svært spesiell i Stones-historien

Mange i sving

Da Justin Bieber hadde konserter i april i fjor hadde politiet 35 folk i aksjon 12 timer daglig i tre døgn.

– Vurderingene vi gjør er det som kalles høy- eller lavrisiko avhengig av hvem som kommer til arrangementet, sier Per Christian Ottesen.

– Vi får ikke betalt for for- og etterarbeid, det går av den ordinære driften, men dette er etter hvert blitt så innarbeidet med faste planer og rutiner at det skal være veldig ekstraordinært hvis det krever mye utover det som ligger der, sier Ottesen.

– Går dette utover andre prioriterte oppgaver hos politiet?

– Det kan du på en måte si, men samtidig er det en del av treningen og beredskapen vår å være oppdatert på slik områder også.

Ottesen sier det ikke er vanskelig å få mannskaper til å stille på slike arrangementer.