• Horoskopet er skrevet av astrolog Roger Hegerland

Du er en flott vannmann med ascendanten i vannmannen! Stor originalitet, unik magnetisk og stor tiltrekningskraft, opptatt av originalitet, humanisme, gruppe- og foreningsvirksomhet i din personlighet utad. Meget innovativ, idérik, forut for sin tid, og usedvanlig i sin fremtoning og dine metoder. Bryter barrierer. Stor oppfinnsomhet, går egne modige veier hva gjelder utseende, klær, oppførsel.

Født ved nymåne, er du suveren til å starte opp prosjekt, en igangsetter, en starter, ofte av det nye. Har et stort oppmerksomhetsbehov, ofte i et bilde som en kverulerende samfunnsbeskytter. Viktig at du har frihet, i en selvstendig rolle, og får være med å starte opp, helst bak i kulissene på prosjekt som skal igangsettes, og som kan forandre eller revolusjonere på en eller annen måte gjennom fred. En leder, og 1'er på dine felt. Det kan skje vanskelige, utbrytende ting i årene hvor du er 2, 11, 20, 29, 38 år.

Modig og uforutsigbar

Du har en original fremtoning, magnetisk utstråling, er attraktiv og sjarmerende. Nyvinning og forandring i fokus. Du er i en særlig kontakt med øyeblikket, ofte forut for din tid i din fremtoning, så vær tålmodig. Du kan få plutselige møter som revolusjonerer ditt liv. Er i kontakt med øyeblikket gjennom sitt ytre på reformerende måter, dette ser du etterpå. Er en frihetselskende, tidvis uforutsigbar personlighet, som søker uavhengighet, originalitet i det ytre hele tiden. Vil bli sett og bli lagt merke til som det unike individ du er. Alt du gjør i det ytre er på sin helt spesielle måte. Liker det fremmede og ukjente. Kan gå igjennom personlighetsforandringer i hvordan du fremstår overfor andre utad.

Er eksentrisk, original, og en reformerende personlighet. Kan være svært oppfinnsom, i det du presenterer, ofte til helt rett tid, lenge før mange andre. Vil gjerne være først ute med det du gjør, og vil gjerne bli lagt merke til på utradisjonelle måter. Viktig at du kommer i en direkte kontakt med din intuisjon, og lærer å stole på kraften innenfra i deg selv. Har evne å mestre det å leve etter dine prinsipper på en dønn ærlig måte. Radikal livsanskuelse, stor vilje til reformer og forandring.

Artistisk, kunstnerisk, og romantisk flott talent. Talent som megler, fredsmekler, eller verdi- og ressursfokusering. Store ressurser på hele den kunstneriske plattformen. Kan tjene mange penger på dine talenter, mye lykke, og kan tiltrekke deg fordelaktige økonomiske sammenhenger. Vil gjerne omgi deg med skjønnhet og materielle eiendeler, ikke overdriv dette. Søker færrest mulig grenser. Mange utmerkelser, ære og fremgang, stor støtte fra andre.

Romantiserende ungpike

Sterk intuisjon, flotte antenner og sterk følsomhet for det som skjer på de dype plan i det individuelle som i det kollektive. Svært mottagelig og med en flott innlevelsesevne og tilpasningsevne.

Glimrende evne til innlevelse i det du hengir deg til eller tror på. Meget åndelig og spirituell i din indre plattform. Intuisjon og innlevelse, påvirkelig. Meget idealistisk og åndelighet utad. Kan romantisere og ikke se deg selv eller andre helt slik de er, særlig i den første halvdelen av ditt liv. På vakt for å sette folk på pidestaller, se de slik de faktisk er. Kunstnerisk. Poetiske anlegg utad. Originale løsninger som tøyer de bevissthetsmessige grenser samfunnet beveger seg innenfor, dette både handling, tanke, sanse og følelsesmessig. Stor interesse for alt det spirituelle, metafysiske, underbevisste. Mottar ting, finner inspirasjon på en original og ukonvensjonell måte.

Finner stien ut av det gamle

Alt du gjør fra barnsben av er det noe oppfinneraktig ved. Gjerne eksentrisk, annerledes, utfordrende. Ting kan skje uventet og brått. Du har en annerledes tilnærming til det du gjør, og fremmer din personlighet på en original måte. Standhaftig med det du tror på. Søker uavhengighet og de nye løsningene. Effektiv i tilbaketrukkethet for å skape nytt og få oversikt, perspektiver. Følger lett ditt eget hode, ideer og forestillinger, ikke så opptatt av hva andre synes og mener. Utfordringen er å få det originale og kreative frem og iscenesette det på en kreativ og annerledes måte. Vil gjerne ha beundring, men lærer deg med årene og leve uavhengig av hva omgivelsene mener om det du skaper og står for. Er en stifinner og guide ut av det gamle, og inn i det nye. Evner å snu ting på hodet og se det fra helt nye vinkler. Grupper er smart å delta i, samtidig som meditasjon og tilbaketrekning er like viktig for din utvikling. Er på mange måter din egen far, men vær ydmyk. Plutselige endringer i din identitet, jeg-forståelsen, og førsteinntrykk på omgivelsene er mulig. Evner spesiell kontakt med det kollektivt ubevisste, innsikt som kommer plutselig og uventet.

Arbeider best bak scenen, radio, fjernsyn - dyktig strateg og tilrettelegger. Arbeider mye i skyggen, får frem nytt ukjent talent i andre på en flott måte. Sterk følsomhet for det som pågår i det kollektivt ubevisste. Mange mystiske, gåtefulle opplevelser. Må trene opp din selvtillit, og trene deg i å komme mer direkte frem med din personlighet og utstråling. Åndelige opplevelser. Kan skjule ditt jeg og din personlighet for mye. Dype forbindelser.

Idealist

Med MC i skytten, og Pluto i konjunksjon så er du yrkesmessig, visjonsmessig en reformator med stor oppfinnsomhet, og evne til å tenke nytt. Kampnatur, mye fremgang har du vært vant til gjennom strid. Religiøse, spirituelle, åndelige, utdanningsmessige, kulturmessige og bevisstgjøringsmessige store omveltninger. Radikale endringer av trosretninger og livsmål. Ofte nytt innhold i nye sekker. Det gamle brytes ned, for så å bygge opp det nye. Fornyelse, samt sterke ambisjoner. Transformasjon og utvikling, samt en god intuisjon når det gjelder å gripe de rette karrieremulighetene.

Åndelig og spirituelt, religiøst søkende, og arbeider gjerne innen slike eller andre utdannelsesfelt. Slike verdier er sterkt integrert i ditt selvbilde. Sterk idealisme. Arbeider ofte med tilknytning til lange reiser, eller noe som har med fremmede kulturer, og andre folkeslag å gjøre. Du søker hele tiden å ville opplyse, guide, frelse andre mennesker, fortelle dem sannheten. Legg til at det er slik du ser den nå, så den ikke blir selvrettferdig. Og juster hele tiden innholdet i dine idealer i.h.t. de verdier som er riktige for den tro du hengir deg til. Du er flink som lærer uansett fag, der du har dine verdier og idealer. Du kan gå rett på sak og veilede, blåse ut det som må sies. Mange åndelige mål. Vit at det blir veldig som du tror, og tenker på godt som vondt. Så sørg for at der er topp kvalitet på din tro og dine tanker. Du er nemlig en superselger av dine idealer, og stor fremgang gjennom dine forbindelser. Venner over hele verden, du vil nå ut mot massene og de store gruppene i ditt yrke.

Ta sjansen!

Hva gjelder følelser så prioriterer du lett ned følelser til fordel for oppsatte mål, fokus eller gitte lover, regler, og avtaler. På vakt for å utvikle mønstre som svekker deg selv følelsesmessig, da kan du betale en høy pris for dine avansementer. Kan ha en veldig distanse til følelsene i det du fokuserer. Du vil opp og frem og jakter etter andres, og kvinners anerkjennelse. Evner å konsentrere og fokusere dine følelser på en effektiv måte. Viljesterk. En indre ro søkes, den er ofte i sterk kontrast til hvordan andre opplever deg. Mindreverdighetsfølelser, så viktig å trene styrke i det du er svak til, og være svakere der du er sterk og vedholdende. Kontrollert og selvdisiplinert følelsesmessig. Engasjere r deg forpliktende følelsesmessig. Du er flittig.

Hva gjelder personlige følelser, så holder du mange følelser skjult, hemmelig eller for deg selv. Mange drømmer, tanker og fantasier du følelsesmessig synes er vanskelig å dele med andre. Kan lett frykte at andre ikke gir deg den feedback du søker følelsesmessig. Ta sjansen likevel! Sterk følsomhet som ligger skjult og ikke kommer frem. Psykisk talent, og dyp forbindelse med det kollektivt ubevisste. Metafysikk. Opptatt av på egen hånd og gjennom isolasjon, meditasjon og finne svar på følelseslivets gåter, jakter mange svar på egen hånd. På vakt for et liv som en vakker orkide, som er et praktfullt syn å skue. Må overvinne dette behovet i å stille deg til skue, da starter den rette vekst i din modenhet. Må modnes i livet, for det er en veldig stor utfordring å løse dine egne følelsesmessige problemer. Må lære å forstå deg selv bedre, få overblikk på barndommens helhet, å få orden på ditt eget liv. Stor indre trang til å formulere og oversette følelsesmessige opplevelser til ord, viktig at stimuleres her. Stort behov for dybde her. På vakt for nervøsitet. Følelser får lett storslåtte uttrykk. Ydmykhet, medfølelse er viktig, har behov for objektive erfaringer for selv å utfordre din egen livsanskuelse, og bygge de nye tros system som vil lede deg på rett vei. Viktig ikke å tolke ting på en for subjektiv måte, men se perspektivene, objektivitet.

Konservativ perfeksjonist

Du har en fin fordeling av energier i kvaliteter, elementer, feminin, maskulin, men det er svært viktig at du deler med andre, det du selv føler, erfarer og går gjennom i dine prosesser, uten krav om at andre hele tiden skal forstå alt i deg, viktige er at du tror på deg selv.

Kommunikasjon og merkur-energien indikerer at du er dyktig på planlegging, strategi, budsjettering, sette mål, analyser. Evner stor konsentrasjon og utholdenhet i slikt arbeide, eller kommunikasjon. Dyktig i organisasjoner. Stor utholdenhet. Forplikter deg i kommunikasjon til å nå resultater, mål og delmål. Veldig praktisk og stor gjennomføringskraft mentalt gjennom de rutiner du bygger opp, planlegger og arbeider gjennom. Metodisk. Tren spensten i fantasien, og slipp også inn innovasjon på dens egne premisser. Angst for at du ikke er korrekt eller formell nok kan ligge under en del ting, og slik holde deg tilbake. Kan bli over perfeksjonistisk, og en side i deg er også veldig konservativ, og noe treg til å ta inn alt det nye du samtidig vil utforske og forstå. Her må du trene flyt og toleranse. Liker hemmeligheter.

Dyktig til å analysere de skjulte, mørke, undertrykte sider hos andre. Kommunikasjon med institusjoner hvor det personlige ansvar er fjernet. Sterk kommunikasjon intuitivt. Drømmer mye. Snakker og forsøker åpent å sette ord på vanskelige tema for andre å verbalisere. Arbeider ofte i en sentral rolle bak scenen, for så å hjelpe frem andre som står fremme på scenen og sprer budskapet. Søker psykisk innsikt og dybde. Flott kommunikasjon gjennom tale og skrift.

Kan føle at andre alltid er uenig med det du sier. Er opposisjonslysten, lett i konflikter med autoriteter, politiske konfrontasjoner, på vakt for å bli moraliserende. Er utfordring å fullføre de studier påbegynner, fordi syn, fokus endrer seg lett underveis. Effektivt dersom du lærer deg ikke å være så rask til å reagere der du måtte mene der er en fornærmelse, og å kontrollere din aggressivitet. Du føler deg lett annerledes enn andre, og ikke alltid forstått av dem, slik velge holde tilbake. Kan være vanskelig å vise frem klart og presist det du sier, og få andre til å gjøre det samme. Viktig her å være direkte og klare. Tren det å ha tillit og fokuser positivt.

Kjærligheten!

Karismatisk utstråling, veldig romantisk anlagt, overrasker og er spontan. Forelsker deg plutselig og uventet. Ukonvensjonelle relasjoner til andre, fra alle type miljøer, gjerne de eksentriske, innovative. Viktig med frihet i dine relasjoner. Må ha frihet til å velge det du vil av spennende venner og kjærlighets partner.

Flott musikk- og kunsttalent. Tren, tren, vær fleksibel for mange måter å lære på. Finn din vei. Evner stor innlevelse i dine egne uttrykk, evner å sette ord på kjærligheten på en gripende måte, sterk mottagelighet, sterk intuisjon. Stor kjærlighet til livets mystikk, erotikk, følelser med innlevelse, og en vekker for andre, som mestrer å sette ord på det mange tenker og analyserer, gjennom bilder, stemme, musikk eller annet medium. Kan kanalisere kjærlighet veldig direkte, på vakt for at du er lettpåvirkelig, et stemningsmenneske. Liker myke klær, en suveren stearinlys romantiker. Universell sympati. Ikke la noen påføre deg skyldfølelse selv om du vil gjøre ting på din egen måte, du evner å gi andre den samme frihet tilbake. Lett inspirert av andre kulturer, reiser, spirituelle, åndelige og religiøse symboler og andre effekter. Blir lett stedets maskot, den alle elsker, du stråler en herlig varme. Veldig omsorgsfull, gir kjærlighet på en oppofrende intuitiv måte. Ydmyk i kjærlighet. Tilpasser deg lett, bevegelig. Kjærlighet til dine idealer, stor mottagelighet her. Må trene din selvkontroll. På vakt for å overidealisere det du elsker eller hengir deg til, pidestallen. Se ting slik de er. Husk at du er meget mottagelig, så bygg relasjoner med positive mennesker, som er løsningsorienterte, og som virkelig vil videre fremover i sine kjærlighets liv, ellers kan du slite deg ut med å hjelpe alle de du så gjerne vil hjelpe, men gjennom et uttrykk som musikk, poesi kan du hjelpe alle til å finne sin egen vei. Det er mest effektiv form for inspirasjon. Evner å gråte ut, og føle sammen med andre. Kan fortape deg i drømmer, utsettelser og slapphet, men med meditasjon og gode øvelser og vaner her så finner du din måte å mestre dette på også, gjerne med en god bok, og et fotbad, med urter og farger i selvsagt. Ikke fortap deg i medlidenhet, eller selvmedlidenhet, gi hjelp til selvhjelp. Du er en mesterkokk, dyktig med dans og poesi. Har sans for psykologisk healing.

Urolig

Mars-energien indikerer at du er av sterk kjempende frihetssøkende natur, med mars i væren. Direkte, modig, handlekraft, god sirkulasjon. Aggressivitet. Sterk vilje. Viktig lære samarbeide. Handlingsfokuset er påfallende. Modig, mye styrke, store styrkereserver. Søker eventyr, nye oppdagelser og horisonter. Vil gjerne erobre nytt land, nye relasjoner. Du er en fascinerende pioner. Aktiv, dyktig til å ta initiativ. Flink til å handle, særlig der direkte handling er helt nødvendig for større effektivitet. Skaper god sirkulasjon. Sterk vilje krever ofte at de du arbeider med ser i samme retning som deg selv. Dyktig i store prosjekter, flink administrator på slikt felt.

Føler stort behov for å kommunisere, mye kraft legges i dette, med naboer, slektninger, din daglige omgang. Leder an i kommunikasjon, pågående. Tar initiativ i kommunikasjon, opptatt av kurs, seminar, studier. Suveren til å studere. Intens kommunikasjon, på hugget hele tiden. Uro, etablerer lett nye forbindelser i de nære omgivelser, på korte reiser. Konkurrerende innstilling i kommunikasjon.

Mange stabile, varige forbindelser.

Knytter deg over tid, men relasjoner kan også etableres og brytes plutselig og uventet. Kan ha skjulte kjærlighetspartnere. Økonomiske, kunstneriske og materielle fordeler gjennom dine forbindelser. Omgangskrets med mange innen kunst, skjønnhet, estetiske sidene ved livet.

Mange forbindelser, nettverk gjennom din arv, herkomst, familie, hjemsted, og relasjoner nettverk knyttet til din egen familie, nærmiljø. Familien kan hjelpe deg mye med de forbindelser du trenger. Sterke bindinger følelsesmessige til de du knyter bånd til.

- Tro på deg selv, bygg toleranse.

Tren din selvtillit, tro på deg selv. Kan gi deg for lett eller ha for mange tunge tanker, slik hele tiden trekke deg selv ned. Trenger masse blomster, masse kjærlighet, masse stimulering. Trenger noen som hele tiden kan få deg til å se de nye løsnings bildene, tenke og holde fokus positivt. Reservert og tilbakeholden med følelser, åpne deg her - del mer. Kan være veldig konservativ og svært moralsk - kan drasse på skyld og skamfølelser - Jobb inn toleranse, og aksept for at du som alle andre er underveis.

Kan få et komplisert forhold til egne følelser, barndom, flyten i moderlighetsprinsippene, familie og barn. Lett ubalanse her. Størst lykke i ditt liv ved å være i harmoni med ditt indre sanne jeg, og forstå de usynlige, bakenforliggende kreftene som beveger alt i og rundt oss hele tiden, se bildet bak den gitte logikk - der leter du etter originale nye svar.

Alltid til eksamen.

Du eksamineres i jobb-, helse- og servicesammenheng, sterkt. Mye ansvar, samtidig lærer du å finne en effektiv form. Viktig å finne rett balanse her. Du er svært pliktoppfyllende, ofte for mye, slik at du lett kan slite deg ut. Vitenskapelig, tidkrevende arbeid som krever disiplin og struktur. Legger ned veldig mye av deg selv i å gi service, jobbe, påta deg ansvar. Vanskelig å få den rette flyt i arbeidsfellesskap. Sterk konsentrasjon på helse, helbred, kan her oppleve mye ansvar, begrensning, utfordringen ligger her å fokusere positivt.

Analyserer

Evner å gi flotte analyser for vekst, fremdrift og utvikling. Dyktig med metoder, helse, service og system. Skaper bredde og gir plass for nye visjoner innen for struktur og rammer som er effektiv. Åpen for spirituelle, søker utdanning, ny bevisstgjøring på en systematisk grundig måte. Dyktig som organisator. Systematisk intellekt. Mange idealer på en systematisk måte. Perfeksjonisme. Søker å tilegne deg objektiv vurderingskraft. Rettferdighetssøkende. Kan jobbe veldig mye, så tren moderasjon og gode vaner.

Vil arve

Vil arve mye i ditt liv, samt komme i meget fordelaktige relasjoner til andres eiendeler, og ressurser. Det kan være penger, litteratur, filosofier, noe som har med vekst, utvikling og ekspansjon å gjøre. Du får lett tilgang til andres ressurser.

Lykke og stor personlig utvikling gjennom sex, gjennom det okkulte, gjennom å søke svar på mysterier, samt forstå overganger, og lære mye om livet, gjenfødelse, og døden. Mange allsidige filosofiske interesser, sitter dypt i deg, sterk følsomhet for det som hele tiden beveger seg i det kollektivt ubevisste. Modig på disse felt. Kan ha ressurser, eller arve fra utlandet. Fokuserer lett innflytelsen fra det ubevisste på vår bevissthet. Mange lære erfaringer her.

Forandring

Stor vilje til å transformere, forandre, endre, gjenskape, fornye, grupper, foreninger, klubber, vennskap, organisasjoner, måten du gir kjærlighet på. Ofte et grupperelatert fokus i dine utvidelses-/transformasjonsstrategier. Søker endringer, utvidelse og fornyelse av de etablerte institusjoner, grupper, organisasjoner, politiske partier. Kan være dominerende i vennskap, grupper og klubber, organisasjoner. Kan søke maktrelaterte posisjoner. Mektige venner. Mange ønsker, planer og idealer hva gjelder grupper, venner og fornyelse/endringer av bestående. Kan endre deg mye gjennom vennskap og grupper.

Kan i ditt liv endre din holdning til å ta imot kjærlighet.

Dette gir deg suksess i livet:

Vis empati og ekte ærlig varme. Iaktta, verdisett og lytt til egne som andres følelser. Bygg ditt eget fundament. Vær ærlig med dine følelser og usikkerhet. Vær dypt følende. Få ut alle dine følelser. Lytt intuitivt. Vær trøstende og hjelpende. Sett Gud først. Få ut barnet i deg. Vær familieorientert, vis ydmykhet. Se det visuelle og verdisett dette.

Aksepter andres svake sider og skiftende humør uten å dømme, og få følelsesmessig flyt. Verdsett følelser. Finn et indre fokus i dine egne følelser. Vær mer til stede følelsesmessig i prosessen, og ikke så fokusert på å nå målet hurtigst mulig. Analyser hva du har lært følelsesmessig. Verdsett andre for det ekte indre de viser deg. Bygg et ekte følelsesmessig innhold bak det ytre "skallet". Vær lojal, ta ting skritt for skritt, vær oppmerksom på personlige verdier, vær tålmodig, tilgivelse, å tro på en ny utvikling, å holde fast og å ha tillit. Finn hvile i deg selv. Vær pålitelig, varm, kjærlig, pålitelig, trofast overfor hjertet og ditt sanne jeg. Selvaktelse, verdsette deg selv. Vær standhaftig i motgang, og sterk, modig i stand til å kanalisere sterke følelser. Tren deg i å eliminere det uvesentlige. Meditasjon, og ensomhet virker styrkende på deg.

Stopp dette, da det holder deg tilbake i gamle spor:

Å være for tiltrukket av kriser, overinvolvert i andres forretninger, utålmodighet, fordømmende holdninger, motstand mot å samarbeide med det andre vil, overreaksjoner, bitterhet, ubøyelighet, negativitet, samt behovet for å kontrollere alt og alle. På vakt for å ta ledelsen uten fullt ut å forstå situasjonen, for slik å ignorere prosessen ved å bli for fokusert på målet. Vær tålmodig. Kan kjøre over andres følelser, og mindretallets syn. På vakt for å kjøre for hardt fremover. Skjuler lett følelser og frykt i de intime kjærlighetsforholdene. Stopp å gjøre ting for å få respekt, anerkjennelse og posisjon fra andre, og gjøre det som er sosialt akseptabelt, fremfor det som er dønn ærlig for deg og de mål du kjenner i ditt hjerte og intuisjon er rett. Stopp å ta vare på andres følelser, og undertrykke dine egne. Og vær bevisst antipatier/sympati spill.

Stopp det å tro at ting må være vanskelige for å være viktige, unngå for materialistisk, dominerende tilnærming og fokus. Unngå statusjag. Verdsett andre på det indre, ellers lett følelsesmessig ensomhet i rollen din. Husk at negative betingelser oppstår der man egoistisk søker bare å oppleve de positive betingelsene.

Viktigste å ta oppgjør med er:

Behovet for kontroll, og hele tiden planlagte mål. Kan ikke kontrollere noen andre enn deg selv. Stopp det å søke anerkjennelse fra andre for at din egen selvfølelse skal bli styrket. Uansett hvor mye anerkjennelse og støtte du får fra andre, tror du hele tiden du trenger mer. Andres anerkjennelse, aksept er et falskt barometer for om du er på rett vei eller ikke. Det å leve etter standarder du vet er riktig for deg, uansett hva andre mener og synes vil hjelpe frem din egenverd, styrke din selvfølelse, og andre vil støtte deg når du gjør dette. Gi slipp på kontroll over andre, eller i situasjoner og du vinner. Del følelser, du vinner. Det er vakkert når du viser dine følelser. Trekk på dybdene i deg selv. Skap en arbeidsfamilie, med personlige og familiære problemer. Engasjerer deg følelsesmessig. Det er ok ikke å klare alt på en gang, fortell om følelser, lytt og du vinner. Ingen kan forkaste dine følelser!

Partnerlykke?

Finn en med samme energi og verdier. Spenning, og som gir deg masse kjærlighet, overraskelser, ros og beundring. En som virkelig setter deg i midten og elsker deg akkurat slik du er vil gjøre deg lykkelig Felles mål må være verdifulle for begge på et individuelt plan. Du må først komme i kontakt med dine egne verdier. Bli sterk inni deg, bevisst på hva du ikke vil ha, og bevisst søke det som er reelt og meningsfullt for deg. Å etablere et eget energisystem og finne ut hvem du er som individ. Partneren din må være meget attraktiv , spennende, være kreativ, ha en viktig posisjon, og være flott, ofte født i vannmannen, Steinbukken, tyren, løven, vær, kreps eller fisken.

Slik vinner du:

Gå frem sakte og nøye, skritt for skritt. Ha tillit. Bygg nytt sett med verdier, basert på erfaringer. Når du lever etter dine egne verdier, føler du deg bra. Når du tilfredsstiller dine egne behov og eksponerer behovene andre har, bygger du et sterkt forhold. Dersom du er komfortabel, så er du på rett vei, uansett hva omgivelsene mener om deg, i dette livet har du mange høye mål å nå, og vil komme nærmere Gud, og den indre skjønnhet i alt liv som omkranser deg.

Dette er esset i ditt liv!

Vær ærlig med hvordan og hva du føler her og nå hele tiden. Ovenfor de nærmeste. Fatt mot, ta sjansen og forandringen kommer som magi mellom dere.

Må lære å overvinne at du skal være sentrum for alle situasjoner rundt deg. Veldig uvillig til å se deg selv i en bakgrunnsstilling. Mye ensomhet fordi ikke tillater andre å se inn i ditt innerste. Lev ærlig fremfor uniform i en rolle. Mange erfaringer i dette liv hvor du må komme ned til folket å sikre at grunnmuren er ok. Du kan ha en meget krevende mor eller far med enorme forventninger til deg. Hold hele veien fokus på at en fugl i hånden er bedre enn ti på taket! Må i dette livet se konflikten mellom din egen karriere og familiens behov i øynene, dette kan føles utfordrende .

    Kjærlighet, lys og glede på din vei.

    Roger Hegerland