Asker kommune gjennomførte tidligere i uken vannkvalitetsmålinger på i alt 15 badeplasser langs fjorden og innenlands.
Resultatet var ikke veldig overraskende, men så positivt det gikk an å håpe på.

– Det eneste stedet hvor kvaliteten ikke var god var ved badeplassen på Svartputt på Dikemark-området. Har fant vi litt bakterier, ikke så mye at det er farlig å bade der, men ikke av «Blå flagg»-kvalitet heller, sier rådgiver Carla Kimmels de Jong i avdelingen for idrett og friluft i Asker kommune.

I tillegg til bra vannkvalitet er temperaturene nå også til stede. Da Bærum kommune målte vanntemperaturene, var det fra 16,5 til 19 grader.

«Blå flagg»

Utgangspunktet for målingene var et krav for å få beholde «Blå flagg»-symbolet ved Holmenskjæret, Hvalstrand og Sjøstrand. Her kreves jevnlig målinger av vannkvaliteten.

– Vi fant ut at da kan vi jo like gjerne gjøre det ved de andre badeplassene også, og derfor bruker vi grønne, gule og røde lyst som symboler på hvordan kvaliteten på vannet er, slik som i «Blå flagg»-systemet, forklarer de Jong.

Eneste badeplass som ikke fikk grønt, men gult, var Svartputt som er en liten innenlands badeplass for lokalbefolkningen rundt Dikemark.

LES OGSÅ: Tropevarmt og over 30 grader

Grovsortert

– Men om det er aller best på Sjøstrand eller Semsvannet får vi ikke vite?

– Nei, de nøyaktige tallverdiene vi bruker under målingene sier ikke folk noe som helst, derfor grovsorterer vi, svarer de Jong.

– Bondivannet er ikke med?

– Det blir med på neste måling. Vi kommer til å måle annenhver mandag i fjorden og en gang i måneden i innlandsvannene slik at resultatet foreligger før helgene, svarer de Jong.

– Hvilke endringer kan vi forvente?

– Ingen, hvis vi er heldige. Utpå sommeren hvis vannet blir skikkelig varmt kan bakteriefloraen vokse. Slipper vi overvann fra kloakken i sommer, kan vi se badesesongen lyst i møte, konkluderer de Jong.

– Bare folk husker på å rydde opp etter seg.

Bærum kommune opplyser til Budstikka at de første badevannsanalysene der ikke er klare før tidligst til uken.