Skal presteboligen, som ligger mellom Vollenveien og Gjellumvannet, tilfredsstille dagens krav fra bispedømmerådet må det investeres fire millioner kroner til oppussing, lydisolering, nytt bad og kjøkken, nytt tak på uthus, drenering og ny garasje.

Estimert salgsverdi er taksert til 3,7 millioner.

70 år og snart pensjonist

Sogneprest Toralf Dehli, som er svært profilert i Heggedal, fyller 70 år til høsten og går av. Han har bodd i presteboligen siden 1975. I 2010 søkte han om å få kjøpe boligen i Vollenveien 173, men dette ble avslått av kommunen, som ønsket å benytte den som bolig for ny sogneprest i Heggedal.

– Jeg melder meg på igjen. Her har jeg bodd i snart 40 år og er interessert i å kjøpe boligen, sier Dehli i Budstikka.

Han er ikke skremt av tilstandsbeskrivelsen på huset. Men om den legges ut for salg er høyst usikkert. Prestene i Den norske kirke er underlagt boplikt i tjenestebolig, og kommunen pålegges å stille med bolig. Staten dekker kostnadene.

MER OM SAKEN: Krever ny prestebolig i Heggedal

To valg

Når bispedømmerådet har varslet at godkjenning av Vollenveien 173 som tjenestebolig trekkes tilbake, har kommunen to valg: oppgradering eller kjøp av ny bolig.

Det var et enstemmig formannskap i Asker som tirsdag kveld gikk inn for å kjøpe ny prestebolig.
Når valget nå faller på å kjøpe ny bolig, må det skje i samarbeid med Oslo Bispedømmeråd som også vil delta på visninger.

Pris for ny bolig er av rådmann Lars Bjerke estimert til 6–7 millioner kroner. Dette er en sum flere i formannskapet stilte seg undrende til.

Formannskapet har tidligere vedtatt å beholde Vollenveien 173 i kommunalt eie. Dette fordi eiendommen har kommunale friområder på to kanter, fordi arealsituasjonen i området er usikker. Det er regulert gang- og sykkelvei rett ved, og området eiendommen ligger i, står dessuten foran betydelig utbygging de nærmeste årene.

Krever anstendig behandling av Dehli

Rådmannen ser tre alternativer for eiendommen: Utleie til bestemt formål, utleie til prioriterte målgrupper som har behov for kommunal bolig, eller igjen vurdere sogneprestens tidligere søknad.

Det ble fra flere hold understreket at Asker kommune må ta vare på sogneprest Toralf Dehli på en anstendig måte, som Stein H. Annexstad (H) ordla seg.

Det blir senere i vår lagt frem en ny sak om fremtidig utnyttelse av eiendommen