Positive til videre drift av sjøflyplass

STILLE: Det er stille utenfor Sjøflyhavna Kro nå. Coronet Norge søker om konsesjon for 40 flybevegelser i uken.

STILLE: Det er stille utenfor Sjøflyhavna Kro nå. Coronet Norge søker om konsesjon for 40 flybevegelser i uken. Foto:

Av
Artikkelen er over 6 år gammel

Fylkesmannen er positiv til at Oslo sjøflyplass i Rolfsbukta får ny konsesjon, men krever støyberegning først.

DEL

Coronet Norge as søkte i høst om fornyet konsesjon til å drive sjøflyplassen ved Sjøflyhavna på Fornebu. Nåværende konsesjon går ut 10. april, og det er Luftfartstilsynet som skal behandle søknaden.

Denne uken har de fått inn uttalelser fra både Bærum kommune og Fylkesmannen.

Mange bruker sjøen

Kommunen er i utgangspunktet positiv til fortsatt drift av sjøflyplassen, som har en lang historie på Fornebu. Det er imidlertid en del betingelser som må oppfylles, som støyberegninger og miljøutredning.

Selv om Coronet legger opp til noe mindre trafikk enn i gjeldende konsesjon, minner kommunen om at Fornebu stadig blir tettere befolket. Det kan også oppstå konflikter med alle de forskjellige som bruker sjøarealet, og kommunen minner om at flygerne må ta store hensyn ved takeoff og landing.

Fylkesmannen vil heller ikke anbefale dispensasjon fra kravet om støyberegning.

Arbeidet med å vurdere mulighetene for rutebåt mellom Fornebu og Oslo er i gang, og en aktuell adkomst for båten er kaianlegget nordøst for Sjøflyhavna kro. Kommunen ber om at konsesjonen må ta forbehold om at det kan komme endringer når dette arbeidet er ferdig.

Nei til Kilen

Før jul satte Fylkesmannen en stopper for videre drift av den andre sjøflyplassen på Fornebu, i Storøykilen. Begrunnelsen var hensynet til naturmangfoldet i området. Kilen sjøflyklubb har fått frist til 1. januar 2015 til å avvikle.

LES OGSÅ: Kjemper for Kilen

I Rolfsbukta er situasjonen annerledes, og det er 250 meter til nærmeste sjøfuglreservat på Lagmannsholmen. Kommunens avdeling natur og idrett mener at Lysakerfjorden er det området i Bærum hvor sjøfly er minst i konflikt med naturmangfoldet.

«I forhold til sjøområdenes verdi som rekreasjonsområde, mener Natur og idrett at den begrensede sjøflyaktiviteten i Lysakerfjorden er mindre forstyrrende for sjøfuglen enn forstyrrelse fra båter og annen rekreasjon», skriver kommunen i sin uttalelse.

Artikkeltags