Denne gang er det riktignok ikke snakk om oppsigelse eller å slutte av egen vilje, men permisjon.

Kriminalsjef Nina Karstensen Bjørlo skal erstatte den lyseblå politiskjorten og alvorlige etterforskninger med arbeid for Utenriksdepartementet (UD) utenfor Norges grenser.

– Jeg har takket ja til et tilbud om engasjement fra UD og derfor søkt om permisjon fra over sommeren, og med en varighet på to år, bekrefter Bjørlo over Budstikka.

Av sikkerhetsmessige årsaker ønsker hun ikke å gå ut med konkrete opplysninger om hvor hun skal tjenestegjøre.

Tilbake til politiet

– Det jeg kan si, er at jeg er engasjert av UD i to år for å jobbe som spesialutsending med særlig fokus på integrering, sier Bjørlo.

– Jeg har jobbet i mange år fra Norge med saker som har forgreininger til utlandet, men dette blir noe nytt og spennende, fortsetter hun.

Stillingen som kriminalsjef skal etter det Budstikka forstår lyses ut, dog som et toårig vikariat.

Når hun kommer hjem etter at det to år lange engasjementet i UD er over vil hun vurdere hva hun da skal gjøre videre.