Det planlegges inntil 16 boenheter, samt nødvendige arealer for personale. Botilbudet vil få heldøgns bemanning

Botiltaket er en videreføring og videreutvikling av Kraglund Botiltak som har eksistert siden 2004.

LES OGSÅ: NCC skal bygge rusboliger


Ifølge rådmannen har det har vært utfordrende å finne et egnet sted til disse boligene, men mener tomten i Fusdalbråten har forutsetninger for å fungere godt for formålet.


Kommunestyret mener det er viktig å få gjennomført byggeprosessen så hurtig som mulig, slik at boenhetene kan tas i bruk raskt.