– Det er rett og slett et pinlig skue, sier leder Arild Knutsen, med henvisning til den storstilte politiaksjonen på dansefesten Sensation Innerspace lørdag.

I en uttalelse ber FHN nå politiet om å slutte med det de omtaler som «meningsløse narkoaksjoner» på norske musikkfestivaler og arrangementer.

– Straff fungerer ikke

Knutsen, som har markert seg tydelig i kampen for en ny, og mer liberal tilnærming til ruspolitikken, mener politiet må ta i bruk andre virkemidler enn straff for å komme dopbruken til livs.

– Politiet advarte på forhånd om at de ikke bare skulle aksjonere, men også heve straffene. Likevel ser vi nærmest en dobling av narkopågripelser. Dette viser at hverken trusler om straff, eller om økning i straffen, påvirker utbredelsen. Andre virkemidler skal til for å få et heldig utfall, sier FHN-lederen til Budstikka.

LES OGSÅ: Hever straffen for narkotika på Sensation

– Politiets arbeid kan ikke på noen måte sies å forebygge rusmiddelbruken, sier han.

Knutsen viser til at professor Paul Larsson ved Politihøgskolen tidligere har protestert mot politiaksjoner på musikkfestivaler, med henvisning til at det ikke finnes rapporter som viser at dette virker etter hensikten.

Politiet: – Finnes ikke fasitsvar

Kriminalsjef Nina Bjørlo ved Asker og Bærum politidistrikt forsvarer aksjonen lørdag. Hun mener det store antallet anmeldelser først og fremst sier noe om enkeltpersoners holdninger.

– Vi gikk tidlig ut for å synliggjøre at politiet ville slå hardt ned på narkotikabruk under Sensation, på grunn av erfaringene fra fjorårets arrangement. Når så mange allikevel velger å ruse seg, viser det hvilke holdninger enkelte unge har til narkotikabruk. For noen har åpenbart hverken lover, regler eller kunnskap om skadepotensialet ved bruk noen betydning, sier hun.

– Politiaksjonen skulle bidra til å begrense rusmiddelbruken. Har det virket forebyggende, slik du ser det?

– Det er et godt og interessant spørsmål, som det ikke finnes noe fasitsvar på. At arrangøren forespeilet cirka 20.000 gjester på forhånd, men ikke solgte mer enn rundt 8.000 billetter, kan indikere at strategien har virket etter hensikten, svarer Bjørlo.

– Dessuten er det naturlig at langt flere blir tatt, all den tid vi hadde langt flere politifolk på stedet i år i forhold til i fjor, legger hun til.

– Kan gå utover liv og helse 

Arild Knutsen er ikke bare kritisk til det han mener er et ensidig fokus på straff. I verste fall kan politiaksjonene gå utover liv og helse, mener han.

– Trussel om politiaksjon og heving av straffene kan medføre at deltakerne kaster i seg det de har før de går inn på selve festivalen, eller dersom de ser at politiet nærmer seg. I tillegg kan de som får utilsiktede reaksjoner på bruken, som allergiske reaksjoner eller overdoser, utsette å be om hjelp. Det kan ha svært alvorlige konsekvenser, sier han.

LES OGSÅ: Kriminalsjefen: – Vi tar sterkt avstand fra denne type arrangement

Kriminalsjef Bjørlo kan ikke avvise at noen kvier seg for å be om hjelp av frykt for å bli straffet.

– Det blir imidlertid bare spekulasjoner fra min side. I Sensations tilfelle hadde vi synlig, medisinsk hjelpepersonell på arenaen, som ikke hadde noen formel tilknytning til politiet. Vi visste at det forelå risiko for både overdoser og allergiske reaksjoner, og tok dermed de nødvendige forholdsregler, sier hun.

Bjørlo legger til at liv og helse er politiets primæroppgave, og viser til at flere personer ble kjørt til legevakten i løpet av de hektiske nattetimene i helgen.