Allerede i august sa Løvenskiold-Vækerø AS blankt nei til at Skytterforbundet skulle få etablere støyvoller på deres grunn.

Nå gjør Bærum kommune det klart at det ikke er aktuelt å gå videre med reguleringsforslaget før Skytterforbundet har kommet til enighet med grunneieren.

«Inntil spørsmålet om disponering av arealer er avklart med grunneier, vil saken bli stilt i bero», heter det i et brev fra kommunen til Skytterforbundet.

LES OGSÅ: Kan få nasjonalanlegg for skyting i Bærum

Prøver å få til møte

Opprinnelig var det meningen at planforslaget skulle behandles politisk høsten 2014.

– Vi kommer ikke videre før vi har kommet i mål med grunneier. Vi har forsøkt å få til et møte, men Løvenskiold er en relativt opptatt mann, sier Dag Rieber, som utarbeider planforslaget på oppdrag fra Skytterforbundet.

LES OGSÅ: Legger ned Skytterkollen hvis han får Monolitt-høye støyvoller rundt seg

Ser ingen alternativer

Ifølge Rieber finnes det ingen alternativer til dagens foreslåtte løsning med 15 meter høye støyvoller som strekker seg ut over banens tomtegrense.

– Det er ikke noe å omarbeide. Sier Løvenskiold nei, stopper det i realiteten opp, sier Rieber.

Han sier at eneste alternativ er å opprettholde banen slik den fremstår i dag.

Tross mange forsøk har Budstikka ikke lykkes å få tak i Skytterforbundets generalsekretær Arild Groven.

LES OGSÅ: Kommunen pepres med protestbrev mot skytestøy