I april ble det kjent at det er satt av 10 milliarder kroner i Nasjonal Transportplan til ny E18. Da de nye planene for E18 gjennom Asker og Bærum inn ble kjent, protesterte plan- og bygningsetaten i Oslo kommune.

Men politikerne i byrådet setter fagetatens råd til side.

- Vi er positive til ny E18, sier byutviklingsbyråd Bård Folke Fredriksen (H) til Aftenposten.

- Dette prosjektet legger grunnlag for å utvikle nye kollektivknutepunkter i vestkorridoren, som Sandvika og Høvik, med vekt på boliger og arbeidsplasser. Det vil også gi høystandard kollektivfelt i begge retninger, separert fra øvrig E18-trafikk. Dette gir mulighet for en god utvikling i hele Vestkorridoren, legger Fredriksen til.

Bildegalleri: Slik er E18-alternativene for Lysaker-Slependen

Statens vegvesen har E18-planen for Bærum klar, og anbefaler ny E18 gjennom Bærum med lokk ved Nedre Stabekk, tunnel fra Strand til Ramstadsletta og tunnel forbi Sandvika.

Kollektivtransport viktig

Byrådet i Oslo understreker også nødvendigheten av utbygging av kollektivtransporten samtidig. Det innebærer blant annet egne felt for busser, ny Fornebubane, flere innfartsparkeringer og ekspressveier for sykkel.

- Samlet sett har vi stor forståelse for at E18 må bygges ut. Det vil gi en klar miljøforbedring, ved at man får mye av trafikken i tunnel, høystandard kollektivfelt og gang/sykkelvei, mens lokal trafikk blir separert på en egen samlevei. Dette er en fordel for Bærum, men også Oslo, sier Fredriksen til Aftenposten.

Les også: