– Som beboer i Sandvika må vi akseptere noe trafikk, men dette er langt over streken, sier Carl Johan Hustad, styreleder i Sameiet Engervannsveien 33–37.

Ruteendringen som trer i kraft 9. desember, innebærer at det lokale busstilbudet øker fra 800 avganger ukentlig til 1.400 i miljøgaten Engervannsveien.

LES OGSÅ: Her er de nye rutetidene i Asker og Bærum (artikkel fra B+)

Spørsmålet om hvilke veier bussene skal kjøre på er en viktig miljøsak, ifølge Hustad, som mener at kommunen og Ruter må bruke ringveisystemet (Brynsveien, Leif Larsens vei og Løkkeåstunnelen) i mye større grad.

– Kommunen og Ruter må ta hensyn til oss som bor her. Økt busstrafikk betyr mer støy, støv og stress, sier Hustad.

LES OGSÅ: - Ruter lytter ikke. I stedet legger de ned et populært tilbud som fungerer bra.

Ingen endring i kjøremønster

Bærum kommune støtter utspillet fra Carl Johan Hustad og oppfordrer Ruter til å endre sin rutetrasé, fra å kjøre i sentrumsgatene Johan Greuers gate, Elias Smiths vei og Engervannsveien til hovedsakelig å kjøre i ringveisystemet til Sandvika bussterminal.

– De bussene som allerede går i Engervannsveien, kan fortsatt gå der. Men det kan være aktuelt å flytte matebussene til ringveisystemet, sier Tom Linderud, avdelingsleder for plan og sikkerhet.
Ruter på sin side har ingen planer om å endre kjøremønsteret 9. desember eller lede lokalbussene 761 Skui-Sandvika og 762 Tanum Sandvika gjennom Løkkeåstunnelen.

– Vi holder på med Trafikkplan Vest, som blir ferdig i 2014. Når vi så har fått en henvendelse fra Bærum kommune, skal vi selvfølgelig gå i dialog med dem, sier Ruters pressetalsperson, Sofie Bruun.

 Skal møtes 

Ifølge kommunen har de ikke annen myndighet til å påvirke kollektivtilbudet enn gjennom kommuneplanlegging, regulering og dialog med Ruter. Når møtet mellom Bærum kommune og Ruter skal finne sted, er foreløpig uvisst.

– Det er ikke gunstig med mye tungtrafikk i Engervannsveien. Engervannsveien er en miljøgate med flere fotgjengere og syklister. Mange av elevene fra Sandvika krysser forlengelsen av Engervannsveien, Elias Smiths vei hver dag, sier Linderud.

– Men spørsmålet er hyppigheten. Vi må forvente en del busstrafikk i et bysentrum.

– Hva er øverste grense for busstrafikk i Engervannsveien?

– Det har vi ikke vurdert ennå. Et øvre tak må vi se på internt og sammen med Ruter.