Hun er regiondirektør i NHO Oslo og Akershus. Solli setter pris på Oslos miljø- og samferdselsbyråd Guri Melbys (V) forslag i Dagens Næringsliv om å utrede eget felt for elbiler og næringstrafikk på E18 Vestkorridoren. Hun har gitt utredningsoppgaven til sekretariatet i Oslopakke 3.

– Kø på E18 fører til at næringslivet i 150 kommuner sør og vest for Oslo taper store beløp. For godstrafikken er tapet nærmere en milliard kroner årlig. Før en ny vei er ferdigbygget, er det viktig at politikere tenker nytt om hvordan vi kan løse utfordringene denne strekningen medfører for næringslivet, understreker Solli.

Nasjonal flaskehals

NHO ser E18 Vestkorridoren som en nasjonal flaskehals for transport av varer. Næringsaktørene som bruker denne veien til å frakte sine varer er svært konkurranseutsatt, og avstands- og tidskostnader er kritisk for deres konkurransekraft. Derfor mener NHO Oslo og Akershus at en ny E18 mellom Oslo og Asker er et av de viktigste samferdselsprosjektene i regionen.

LES OGSÅ: E18-køen tapper næringslivet

LES OGSÅ: Skuffet over E18-svar


Transportøkonomisk institutt anslår at godstrafikken vil øke med 80 prosent innen 2030. I Pöyry-rapporten fremgår det at dersom dagens køsituasjonen fortsetter, vil den påføre næringslivet en ekstra kostnad på cirka 30 milliarder kroner over en 20 års periode.