Ønsker å etablere romleir her

SKOG: Her i naturreservatet i skogen ved Dælivann vil Tom Ingar Nilsen rydde plass til 15–20 telt for å gi romfolket et sted å være. Gjerdet til høyre tilhører naboeiendommen.

SKOG: Her i naturreservatet i skogen ved Dælivann vil Tom Ingar Nilsen rydde plass til 15–20 telt for å gi romfolket et sted å være. Gjerdet til høyre tilhører naboeiendommen. Foto:

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

Tom Ingar Nilsen eier flere mål i landskapsvernområdet ved Dælivann. Der er romfolket velkommen til å slå leir.

DEL

Det er cirka 30 år siden eiendomsmegler Tom Ingar Nilsen kjøpte den 6,7 mål store eiendommen rett inntil naturreservatet Skotta. Den gangen sto et lite hus på eiendommen, men det er siden revet, og skogen har tatt grunnen tilbake.

Området er en del av Kolsås – Dælivann landskapsvernområde, og er innenfor markagrensen. Nilsen har ikke fått tillatelse til å bygge opp igjen hytta han rev for mange år siden.

Nå ligger tomten der til liten nytte for eieren.

– Så leste jeg en avisartikkel i Aftenposten om hvordan romfolket blir jaget fra sted til sted, og ikke finner noe trygt sted å være. Da tok jeg kontakt og tilbød dem eiendommen min. Jeg har jo ingen nytte av den, så hvis de kan få glede av den, kan jeg gjøre en god gjerning, sier Tom Ingar Nilsen. Han flyttet til Grimstad for noen år siden, og svarer Budstikka på telefon.

Fiske i Dælivann

Ifølge Nilsen er representanter for romfolket interessert i tilbudet, men ingen avtale er inngått. Eiendommen har hverken vann eller kloakk.

– Jeg får ikke lov å bygge der, men å sette opp telt er ikke søknadspliktig. I utmark gjelder det for to dager dersom ikke grunneier gir tillatelse til mer. Jeg gir tillatelse for hele året. Og det passer godt for et område satt av til landbruk, natur og fritid. De kan anlegge små kjøkkenhager, og de kan fiske i Dælivannet, hvor jeg har rettigheter.

– Hva med vann og kloakk?

– Jeg har skrevet til kommunen og bedt om bistand til toalett. Det er både vann og kloakk like ved, så det skulle ikke være noe problem. Men vi må også ha renovasjon i orden. Jeg tror vi finner en løsning hvis kommunen vil være med. Et problem er at disse folkene har biler, og det er helt umulig å parkere i Dæliveien. Men jeg har veirett over en av naboeiendommene, slik at man kan sette bilene i Åsterudsletta og gå derfra.

– Hva tror du beboerne der synes om det?

– Jeg tror ikke jeg får høre noen jubelrop.

– Har du tenkt å ta betaling for bruk av eiendommen?

– Bare så det dekker omkostningene, det får vi diskutere, sier Tom Ingar Nilsen. Han tenker seg 15–20 telt i leiren, og sier han har hatt rom-representanter med seg på befaring.

De skal snakkes igjen når ting er mer avklart.

LES OGSÅ: Bekymret for tigger-vekst etter etablering av rom-camp

Skeptiske

Både vellet og kommunen er skeptisk til planene om romleir ved Dælivann.

Området tilhører Avløs vel, hvor Marika Stojcevska er leder. Hun kjenner ikke til Nilsens planer fra før, og Stojcevska uttaler seg derfor bare på bakgrunn av de opplysninger som kommer fra Budstikka.

– Først vil jeg si at det er hyggelig at noen vil hjelpe romfolket. Men siden dette ligger i et landskapsvernområde, er det en grunn til at det er strenge regler mot tiltak. Jeg er ikke sikker på om dette er det rette stedet for en leir, og tror ikke at de som bor i Åsterud-sletta vil være særlig begeistret for å få trafikken dit. Det er vel heller ikke uproblematisk å sette opp toaletter ute i skogen der.

Reguleringssjef Kjell Seberg i Bærum kommune har hatt kontakt med Nilsen om saken.

– Jeg har svart ham at det er svært lite sannsynlig at han kan få dispensasjon til å drive en campingplass på en eiendom som ligger i marka og et landskapsvernområde. Vi kan ikke hindre en grunneier å sette opp telt, men vil ikke anbefale ham å leie ut til formålet, da det ganske sikkert vil skape reaksjoner, sier Kjell Seberg.

LES MER: Syv av ti dømte lommetyver er rumenere

Artikkeltags