Prosjektleder Arild Andenæs i Statens vegvesen forteller at de legger opp til å starte anleggsarbeidene i september om alle formaliteter går i orden. I tillegg til kollektivfeltet skal det lages oppstillingsplasser for busser mellom rundkjøringene Propellen og Koksa, to i sørgående og fire i nordgående retning.

– Det blir forbudt å svinge til venstre fra Snarøyveien og ned Dagny Bergs vei. Bilistene må ta veien om Koksa-rundkjøringen, forteller Andenæs.

Begge kjøreretninger vil være åpne i anleggsperioden, men det kan bli trangt på broen mellom Bernt Balchens vei og rundkjøringen Propellen. Onsdag skal fylkestingets hovedutvalg for samferdsel behandle saken. Kostnadene samlet vil være 42–45 millioner kroner. Dette er innenfor den økonomiske rammen som er satt av i fylkets samferdselsplan 2013–2016.

LES OGSÅ: Nå skal bussene komme lettere frem på Fornebu

Stor verdi for busstrafikken

– Tilrettelegging for bedre avvikling av busstrafikk til og fra Fornebu er et av de viktigste samferdselsprosjektene i Akershus på kort sikt, skriver fylkesrådmannen i sin innstilling til hovedutvalget, og understreker at dette vil ha stor verdi, også etter at Fornebubanen en gang blir ferdigstilt.

– En banebetjening ligger mange år frem i tid, og bussbetjening vil være en ryggrad i transportsystemet i mange år fremover. Faktisk må en økende andel av ny vekst avvikles med buss, fordi veisystemet allerede er fullt. Nye tverrforbindelser som del av ny E18 gjennom Bærum ligger også mange år frem i tid, skriver fylkesrådmannen.

LES OGSÅ: Trafikk-kork gir Fornebu-flukt

Kortere kjøretid

Bussene har ikke vesentlige fremkommelighetsproblemer sør for Bernt Balchens vei i dag, men utbygging av boliger og arbeidsplasser fører til en betydelig økning i antall busser og biler.

Forslag til tiltak på denne strekningen er:

  • Flytting av dagens holdeplasser ved nytt kjøpesenter og etablering av nytt sanitæranlegg for sjåfører.
  • Merking av kollektivfelt i retning mot Lysaker fra «rundkjøring ved nytt kjøpesenter» til rundkjøring i krysset Snarøyveien – Rolfsbuktveien.
  • Bygging av nytt kollektivfelt fra rundkjøring i krysset Snarøyveien – Rolfsbuktveien til Bernt Balchens vei.
  • Stengning av venstresving fra Snarøyveien og inn i Dagny Berges vei, men åpen venstresving ut fra Dagny Berges vei.

Effekten vil bli ett minutt kortere kjøretid for bussene i Snarøyveien, og to minutters forbedring for bussene i Rolfsbuktveien.