Nye veinavn på Fornebu

Vdeiene som er gitt navn er merket sort.

Vdeiene som er gitt navn er merket sort.

Av
Artikkelen er over 9 år gammel

Bjørnenga og Lilleruts vei blir nye veinavn på Storøya og Hundsund.

DEL

Den ene veien som skal hete Bjørnenga ligger i felt 6.0 - Storøya - der det er vedtatt at navn skal være knyttet til dyre- og fugleliv. Dette området er planlagt med lavblokker, byvillaer og rekkehus i 1-3 etasjer med flate tak. Her var navnet Bjørnenga ett av flere foreslåtte navn.

Den andre veien som har fått navnet Lilleruts vei ligger på felt 5.2 - Hundsund - der veinavnene skal knyttes til fortjente kvinner med tilknytning til Fornebu og Bærum. Området er regulert til boligbebyggelse som nå er under oppføring og innflytting i de første boligene skjer senere i høst.

Asker og Bærum Historielag støtter navneforslagene som er vedtatt av sektorutvalg for levekår, og det er ikke mottatt motforestillinger eller andre navneforslag fra de andre høringspartene, som er Foreningen til Fornebos Vel og nabovellene Langodden Vel og Snarøen Vel.

Bjørnenga

Bakgrunnen for valg av Bjørnenga er at på dette utbyggingsfeltet lå en eng som het Bjørnenga eller Biørne Engen. Her er det på kart fra 1801 avmerket en utløe. Navnet kan ha sin opprinnelse i mannsnavnet Bjørn, skriver rådmannen i sitt forslag til politisk vedtak.

Lillerut

Lillerut het egentlig egentlig Ruth Bryn (1913-2002) og bodde på ytre Langodden. Hun var aktiv i motstandsarbeidet under krigen. Lillerut var arkitekt, men er først og fremst kjent som seilskuteskipper på redningsskøyta ”Stavanger”. Hun ble alene om skøyta og sin sønn på 5 år etter at hennes mann Jul Nielsen omkom i et forlis i Middelhavet i 1958. Hun var meget sentral og æresmedlem i Havseilerklubben og i Colin Archer-klubben og ble en levende legende i båtmiljøer.

Artikkeltags