Se begge bildene ved å bla i toppen av artikkelen.

Det er Akershus fylkeskommune som eier fylkesveien, som går forbi Yggeset avfallspark (Asker kommuns søppelfylling). I fjor sommer fikk veien ny asfalt ved Statens vegvesen.

Men allerede nå, under ett år senere, er det teleskader på veien. Det er åpenbart for alle som kjører veien, både fordi den har mange humper og dype sprekker, og fordi det er satt opp varselskilt langs veien.

– Det er tydelig at underlaget, altså massene under asfalten, ikke er godt nok. Da ville aldri veien beveget seg slik, sier en beboer i området. Han ønsker å være anonym på grunn av at han gjennom sin jobb har en del kontakt med offentlige myndigheter.

LES OGSÅ: Kleppa: Uakseptable skader på nye veier

– Håpløst at det ikke gjøres bedre

Han mener det faktum at en nyasfaltert vei sprekker opp, er av offentlig interesse.

– Jeg har med enkle midler målt et høydeavvik på mer enn syv centimeter på en lengde på rundt tre meter. Jeg synes det er håpløst at det ikke kan gjøres bedre når de først er i gang, sier han.

Byggeleder Kåre Hverven i Statens vegvesen forteller at veien ble utbedret med de midlene som vegvesenet hadde til rådighet, og at det i realiteten ble lagt ny asfalt oppå gammel asfalt.

– Vi er fullt klar over problemet, og det er derfor det er satt opp skilt langs veien. Problemet her er det vi kaller dårlig overbygging. Enkelt sagt; asfalten er lagt så å si rett på jorda uten et tilstrekkelig lag med grus og pukk imellom, sier han.

– Vollenveien er et typisk eksempel på en gammel vei som bare er blitt lappet på og utvidet litt etter litt. Dette var jo en gang en vei for hestetransport. Det er heller ingen gode grøfter langs veien, sier Hverven.

LES OGSÅ: To vintre for mye for nye E16

Kort strekning forsterket

Vegvesenet mener at hele veien måtte vært gravd opp og lagt på nytt om teleskader skulle vært unngått.

– Da måtte vi blant annet lagt minst 70 centimeter med pukk under asfalten og gravd nye grøfter og dreneringer, sier byggeleder Kåre Hverven.

Den korte strekningen mellom Shell ved Guibekken og innkjøringen til Yggeset avfallspark har imidlertid fått litt sterkere asfalt enn resten av veien.

– Det er på grunn av en god del tungtrafikk til og fra avfallsparken, sier Hverven.