Dette er Budstikka lederartikkel fredag 30. september 2011:

Forslaget er på ingen måte overraskende, Vestre Viken har for lengst varslet at Drammen skal være hovedsykehuset i helseforetaket og at de fleste spesialiserte behandlingstilbud vil bli samlet der.

De konkrete forslagene i skissen til det fremtidige sykehustilbudet i Vestre Viken er ikke til å ta feil av: Akuttpsykiatrien flyttes fra Blakstad til Bærum eller Drammen, eller begge. Bærum skal ikke lenger være traumesykehus. Nevrologisk har vært vurdert delt mellom Bærum og Drammen, men blir i Drammen. Kirurgiske vaktordninger samles i Drammen. Nukleærmedisin samles i Drammen. Behandling av sykdommer i kjertler samles i Drammen. Bærum blir eneste sykehus i Vestre Viken uten poliklinikk for barn.

Til gjengjeld skal Bærums spisskompetanse i geriatri styrkes og dekke hele Vestre Viken, Bærum skal tilby revmatologi til hele helseforetaket, og fødeavdelingen skal utvides for å kunne ta imot fødende også fra Drammen.

Klinikksjef Britt Eidsvoll forsikrer at Bærum også i fremtiden skal kunne tilby øyeblikkelig hjelp innen de spesialfeltene sykehuset i dag dekker, nemlig indremedisin, ortopedi og kirurgi. Sykehuset skal fortsatt ha traumeteam og jevnlig drive øvelser for å kunne håndtere kritisk syke pasienter.

Les flere lederartikler her

Klinikksjefens «forsikringer» er på ingen måte betryggende. Vi vil snarere kalle det tale med to tunger. Hvordan er det mulig å si at sykehuset fortsatt skal kunne gi øyeblikkelig hjelp innen indremedisin, ortopedi og kirurgi når sentrale funksjoner på disse feltene skal samles i Drammen? Hvordan er det mulig å foreslå at Bærum ikke lenger skal være et traumesykehus og samtidig si at sykehuset fortsatt skal ha traumeteam?

Svaret fra klinikksjefen henger rett og slett ikke på greip og tar overhodet ikke inn over seg det viktigste ankepunktet mot den funksjonsfordelingen vi stadig klarere ser konturene av: Fagmiljøene vil forvitre, og det blir vanskelig å rekruttere ny kompetanse. Leder John Kjekshus i Venner av Bærum Sykehus har lenge trukket frem dette argumentet, nå gjør de tillitsvalgte det samme.

Våre lokalpolitikere og andre som er opptatt av å opprettholde Bærum som et fullverdig lokalsykehus har mildt sagt en jobb å gjøre når forslaget nå skal ut på høring før endelig behandling i styret i Vestre Viken.

Dette er Budstikka lederartikkel fredag 30. september 2011