Budstikkas rundspørring i Sandvika og på Nesbru viser at kunnskapen blant folk flest om fylkespolitikere er mildt sagt laber. Den eneste som kunne navnet på opptil flere, er dessuten en av forfatterne i Asker og Bærums-leksikonet, nemlig Jon Stenseng fra Asker.

Markante fylkespolitikere


Vi viste også bilder av to av de mest markante fylkespolitikerne fra vårt område de siste årene, Ivar Ueland fra Asker og Anette Solli fra Bærum. Ingen klarte å identifisere Høyre-politikerne med navn. Ivar Ueland mente 12 stykker at de hadde sett før, mens bare to mente de dro kjenselen på Solli.
– Dem har jeg aldri sett, utbryter Sigrid Langaas fra Rykkinn og Beate Johansen fra Skui.
De innrømmer at fylkespolitikken ikke akkurat står øverst på interesselisten.
– Vi er nok mest opptatt av det som berører oss direkte, som skole og barnehage, sier Langaas.
– De er nok for dårlige til å profilere seg. De må kanskje mer ut i verden og være tydelige på hva de står for og hva de mener, sier Johansen.
– Ja, du ser bare politikerne når det er tid for å stemme, samstemmer Langaas.
– Anette Solli bor jo på Rykkinn som deg!
– Da burde hun i hvert fall vist seg der, fastslår Langaas.

Avslappet

Anette Solli er på sin side ganske avslappet til at ingen kjente henne igjen.
– Jeg begynte ikke i politikken for å bli rik og berømt, sier Solli litt spøkefullt.
Hun innrømmer at fylkespolitikerne er nokså anonyme.
– Men sakene vi jobber med er veldig viktige. Det viktige for meg er at vi får løst de oppgavene vi har. Jeg kan leve godt med at ingen kjenner meg så lenge vi får løst oppgaver som ny E18, fullføre Kolsåsbanen og får ned frafallet i den videregående skolen, påpeker hun.
Solli er selv for en nedleggelse av fylkeskommunen.
– Det så en periode ut til at det ville skje, men nå tror jeg det ikke før jeg ser det. Det kan jo også være noe av grunnen til at folk har liten interesse for fylkespolitikken. De kan rett og slett ha fått en følelse av at dette nivået snart forsvinner uansett. Da må folk i tilfelle våkne: Vi er her, og oppgavene våre er viktige, sier Solli.

– Vet lite

Hun håper også at fylkespolitikerne klarer å bli mer synlige i forbindelse med valgkampen frem til neste valg.
– Men mediene vi forholder oss til er ganske så regionale. Når jeg kommer med utspill angående forhold i andre deler av Akershus, så er jo det ikke aktuelt for Budstikka. Og slik er det også med andre aviser i Akershus, sier hun.
Ivar Ueland tror fylkespolitikken rett og slett er lite kjent blant folk.
– Det er nok kommunepolitikken og rikspolitikken folk følger med på. Jeg tror mange vet lite eller ingenting om denne delen av det norske politiske liv, sier Ueland.
– Hvorfor er det slik?
– Jeg vet ikke. Vi prøver så godt vi kan, men det er ikke så lett å nå ut, sier han.
– Faller dere litt mellom to stoler?
– Ja, det er nok litt slik. Det er nok heller ikke så mange i Asker og Bærum som er særlig interessert i hva som skjer i Lørenskog. Men som fylkespolitikere skal vi prøve å være opptatt av hele fylket, og ikke bare egen kommune, sier han.
Ueland tror også at lite medieomtale gjør at få vet hvem de er.
– Samtidig er jeg ikke så sikker på om så mange hadde visst hvem Bjørn Røtnes er heller om dere hadde vist et bilde av ham, sier Ueland.
For ordens skyld: Bjørn Røtnes er gruppeleder for Høyre i Bærum.