Nederlag for Bærum i husleietvist

KLAGESAK: Bærum kommune vil nå gjennomgå 300 husleiekontrakter.

KLAGESAK: Bærum kommune vil nå gjennomgå 300 husleiekontrakter. Foto:

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

Bærum kommune led nederlag i en klagesak i husleietvistutvalget, og vil nå gjennomgå 300 eldre, tidsavgrensede kontrakter.

DEL

– Vi ønsker å gjennomgå om lag 300 eldre, tidsavgrensede kontrakter for å forsikre oss om at leietagerne har korrekte avtaler, sier kommunaldirektør Kristin W. Wieland.

Det er kommunens håndtering av husleielovens varslingsfrist for å omgjøre eldre, tidsavgrensede kommunale husleiekontrakter til «gjengs leie», som skal gjennomgås.

Ingen skadelidende

– Målet er at de eldre, tidsavgrensede kontraktene skal være gjennomgått rundt nyttår. Der det avdekkes feil vil leietagere bli varslet. Ingen av våre leietagere skal bli økonomisk skadelidende som følge av uriktig tolkning av husleieloven. Samtidig vil vi beklage overfor dem som er berørt, understreker Wieland.

Husleietvistutvalget mener at Bærum kommune har lagt til grunn en uriktig forståelse av tidspunktet for når det er anledning til å regulere til «gjengs leie».

Husleielovens paragraf 4.3 krever at et leieforhold må ha vart i minst to år og seks måneder før det blir satt frem krav om at leien blir satt til gjengs leie.

Wieland opplyser at det ikke er problemer med nye kontrakter som inngås.

Men ved et leieforhold som for eksempel har vært i ni år, med kontrakter som er fornyet hvert tredje går, har kommunen benyttet tidspunktet første kontrakt ble inngått når det gjelder varsling om gjengs leie.

Husleietvistutvalget legger til grunn tidspunktet for siste fornying av leiekontrakten, og ikke første inngåelse av husleiekontrakt med kommunen.

LES MER:

Plassert i kommunal bolig til 9.100 kr i måneden

Flykter fra skyhøye boligpriser

Gjengs leie fra 2012

Dette berører om lag 300 tidsbegrensede, eldre kontrakter. De må nå gjennomgås på nytt for å sjekke om varslingsfristen i husleieloven er håndtert riktig.
Beslutningen om å innføre såkalt gjengs leie i Bærum kommune ble fattet av kommunestyret sommeren 2011 og trådte i kraft fra 2012. Gjengs leie tilsvarer markedspris over tid.

På bakgrunn av det historiske og gjennomsnittlige nivået på markedsleien i et område, fastsettes gjengs leie. Det er inngått kontrakter med «gjengs leie» for totalt 1.600 boliger. Innføringen er ennå ikke avsluttet.

Husleietvistutvalget er en statlig etat under Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Artikkeltags