(Se alle bildene ved å bla i toppen av artikkelen.)

Derfra vil motorveien gå under Hagaløkka-blokkene og komme ut der Asker Produkt ligger i dag, ved Oreholtet. Også det bygget, som er i kommunens eie, blir da revet.

E18 vil så gå i bro over Drammensveien og kobles inn på dagens E18 like ved der Toyota har sitt bilutsalg i Asker.

Ingen har nøyaktig oversikt over hvor mange titall millioner det vil koste å rive og skaffe erstatningsbygg. Men beløpet er Statens vegvesen som står som utbygger eventuelt villig til å betale.

I disse dager foretar Multiconsult prøver av fjellgrunnen under blokkene for å undersøke om fjellet har den kvalitet en slik tunnel krever.

LES OGSÅ:

1 milliard mindre til vei og bane

Hammer Krog lettet over lengre E18-tunnel

Artikkelen fortsetter under videoen.

 

Endelig løsning

– Vi nærmer oss den endelige løsningen for E18 gjennom Asker. Når vi må bygge en ny E18 gjennom sentrum, er det vårt oppdrag å finne en løsning som er best mulig både for Asker-samfunnet og for trafikken. Da er det trolig mer hensiktsmessig å la E18 gå i tunnel en å utvide dagens trasé, sier kommuneplansjef Tor Arne Midtbø.

Kommuneplansjefen innrømmer at det er en litt underlig konklusjon: For den store kontorblokken som kan forsvinne, ligger akkurat slik kommunen ønsker at næringsbygg skal ligge. Tett knyttet mot Asker sentrum og kollektivtrafikken. Men E18 skal også få en løsning i denne delen av Asker.

Da er det ikke så mange alternativer å velge mellom om motorveien skal være et miljøprosjekt der støy og forurensning skal skape minst mulig plager for innbyggerne.

Dessuten skal barriereeffekter reduseres mest mulig. Det er et klart krav fra politikerne.

LES OGSÅ: Ordføreren: – Skuffet over at Asker ikke er inkludert i planer om ny E18

Krevende

Det andre alternativet som planleggerne i Multiconsult på vegne av Statens vegvesen jobber med, er å la E18 gå rundt Borgenåsen som i dag, men bygge den helt inn.

– Men det vil være krevende både når det gjelder arealbruk og miljø, og dessuten mister vi muligheten til å bruke den gamle E18 som lokalvei, sier trafikkingeniør Toril Skovli i Asker kommune.

– Men foreløpig jobber vi videre med begge alternativene, understreker kommuneplansjef Midtbø.

Førstkommende onsdag (i morgen) vil Statens vegvesen sammen med Asker kommune legge frem detaljene for kommunedelplanen for E18 mellom Holmen og Drengsrud, som dette prosjektet er en del av.

Det skjer under et åpent folkemøte på Asker videregående skole kl. 18.00.

Allerede har Statens vegvesen og kommunen hatt møter med representanter fra vellene som ligger ved det aktuelle planområdet.

To alternativer fra Holmen

Fra Holmen mot Asker sitter planleggerne også igjen med to alternativer:

  • En kort tunnel under Asker videregående skole før nye E18 går over en ny bro som bygges over jernbanen og Askerelva og inn i Borgenåsen
  • Eventuelt en litt lengre tunnel som også kan skjerme en fremtidig utbygging på Hønsjordene. Denne tunnelen kan ikke kombineres med en eventuell E18-tunnel østover mot Holmenkrysset.

Den korte tunnelen forbi Asker videregående skole kan kombineres med en E18-tunnel under Høn/Hofstad-området.

Ved det siste alternativet kan utbyggerne skåne rundt 25 boliger som ligger langs E18 ved Hagabakken.

Også den nordre del av Røykenveien må finne sin løsning ved en ny motorvei forbi Asker sentrum.