Det skjer bare timer etter at Storøya-rektor Britt Eia fortalte Budstikkas lesere om de store problemene den dårlige mobildekningen medfører.

Fredag morgen ga rådmann Erik Kjeldstadli eiendomsavdelingen ordre om å starte prosessen med å få basestasjon til Storøya grendesenter, i samarbeid med Telenor.

– Det er meget gledelig. Alt som kan bedre forholdene her ute, er til det bedre. Så får Telenor og rådmannen sammen finne ut av hva som er den beste måten å gjøre det på, sier rektor Eia.

LES OGSÅ: Så dårlig dekning at hun frykter for sikkerheten

Må kunne nå nødnumre

Rådmannen begrunner ja-et i at brannvesenet er bekymret for om det er mulig for grendesenterets brukere å nå nødnumre i tilfelle ulykke.

Før en stasjon kan etableres, må saken byggesaksbehandles.

– Det vi har besluttet, er at vi gir tillatelse som grunneiere. Vi inngår avtale med Telenor, men så må de sende inn byggetillatelse, sier Arthur Wøhni, kommunaldirektør for samfunn.

Ifølge Wøhni bruker kommunen normalt tre uker på å saksbehandle en slik søknad.

LES OGSÅ: Telenor: - Skyld på dere selv

Kan bli flere

Storøya er et av tre kommunale bygg der Telenor i høst har ventet utålmodig på å få sette opp mobilutstyr. De øvrige er Brynsveien 88 og Ringstabekk skole.

Kommuneadministrasjonen i Bærum har i hele høst trukket på skuldrene, i påvente av at politikerne skulle meisle ut en generell holdning til forespørsler om basestasjoner på kommunal grunn.

– Hvis det avdekkes at det er tvil om mulighetene til å nå nødnumre også på de øvrige stedene, vil vi se på saken også der, sier Wøhni.