Det ble resultatet etter at rådmannen skisserte tre mulige løsninger for Høyerholmen der Tomm Murstad har hatt den populære sjøleiren for ungdom siden 1960.

Tomm Murstad følte at sjøleiren var truet da Asker satte fremtidig disponering av Høyerholmen utenfor Langåra på dagsorden og møtte selv politikerne i økonomi- og eierutvalget for å orientere om leiren.

Rådmann Lars Bjerke la frem tre alternativer: Selge eiendommen, leie den ut til mer allmennyttige formål eller fortsette leien med Tomm Murstad, men da muligens med krav om at barn og ungdom fra Asker skal gis fortrinn.

Forutsigbart

Tomm Murstad har så langt hatt femårskontrakter med Asker kommune om Høyerholmen.

– Det vi nå skal gjøre er å fremforhandle en nye og langsiktig avtale med Tomm Murstads sjøleir. Dette vil gi god forutsigbarhet for en videreføring av den tradisjonsrike driften og utvikling av konseptet, sier Lars Bjerke som legger til:

– Det vil også bli drøft temaer som sikrer det vedlikeholdet av eiendom og vurderes om det kan etableres en samarbeidsplattform omkring bruk av enkelte tilbud utenfor ordinær sesong av Asker-skolene etter behov.

Rives bort

Neppe noen tilbud fylles så fort opp som sjøleiren. I løpet av noen minutter rives de 536 plassene bort når Tomm Murstad åpner for påmelding i oktober hvert år.

Årlig betaler han 55.000 kroner i leie for anlegget, og utfører da løpende vedlikehold. Sjøleiren går av stabelen åtte uker om sommeren. I tillegg er det leir for skoleklasser før og etter ferien.