– Vi har fokus på mengdekriminalitet, og forsøker å etterforske alle saker så langt det er etterforskningsgrunnlag, sier fungerende politimester i Asker og Bærum, Astrid Birgitte Borge.

Ved Romerike politidistrikt trådte det 1. juli i kraft et direktiv som skal sikre at de alvorligste straffesakene får høyest prioritet, det skriver Romerikes Blad.

Direktivet innebærer forbrytelser som underslag, tyveri, grovt tyveri, biltyveri, bedrageri, grovt bedrageri, skadeverk, heleri, naskeri, skal henlegges for å ha kapasitet til å fokusere på alvorligere kriminalitet.

– Vi har ikke et slikt direktiv, men det er enkelte saker vi ser at vi ikke har kapasitet til å etterforske, sier Borge.

Manglende informasjon

Eksempel saker som henlegges kan være internettsvindel med utenlandsk adresse, eller når gjerningspersonen hverken er norsk eller bosatt i Skandinavia. Siden januar har det vært syv saker i Asker og Bærum politidistrikt som er blitt henlagt på grunnlag av manglende kapasitet, opplyser Borge.

– Vi mottar en del mangelfulle anmeldelser, legger hun til, og understreker at det er dette som er den hyppigste grunnen til henleggelser.

– Dersom vi ikke får nok informasjon, og ikke ha noe å gå på så blir vi nødt til å henlegge saken, forklarer Borge.

LES OGSÅ: Politiet prioriterer ned tyveri og trafikk

Hun understreker at når folk går til anmeldelse er det viktig at politiet får så nøyaktige og utfyllende opplysninger som mulig. Når det er ukjent gjerningsmann og få opplysninger er det nærmest umulig å finne tilbake en stjålet mobiltelefon for eksempel.

Oppfordring

– Jeg vil derfor oppfordre alle til å ta forholdsregler og passe på egne verdier etter beste evne, sier Borge.

Der får hun støtte av forsikringsbransjen som i liten gran kan basere seg på at folk finner igjen frastjålne verdisaker.

– Man skulle jo alltid ønsket at oppklaringsprosenten hadde vært høyere, sier Arne Voll i Gjensidige forsikring.

Han kan fortelle at det er svært sjelden at deres kunder får igjen stjålne mobiltelefoner eller nettbrett som er på toppen når det gjelder småtyverier, og at sommeren er høysesong for slike tyverier.