Løkeberg skole i Bærum håper å kunne starte allerede 1. desember, og blir med det en av de første skolene i Bærum der 5–7. klassene kan spørre lærere om hjelp med leksene.

– Vi har lenge ønsket oss leksehjelp på mellomtrinnet. Jeg tror lærerne vil oppleve det som veldig nyttig bruk av tiden sin. Reaksjonene jeg har fått fra lærerne har vært udelt positive, sier Løkebergs rektor Hilde Mørk Jansson.

Samtidig som 5–7. trinn får tilbud om gratis leksehjelp, vil dagens gratis leksehjelp-tilbud forsvinne for 1–4. trinn. I stedet går skolene i Bærum tilbake til gammel ordning, der elevene som går på skolefritidsordningen kan få hjelp med leksene innenfor SFO-tiden.

Fjerner SFO-reduksjon

Foreldre vil ikke lenger få reduksjon i SFO-prisen i den tiden barna fra 1–4. trinn får hjelp med leksene.

– Det føles mer nyttig å gi leksehjelpstilbudet til mellomtrinnet enn de yngste. For elever på 1.–4. trinn er det utfordrende å sitte en hel time med lekser etter en lang skoledag. Vi har ikke kunnet slippe dem inn på SFO igjen når de var ferdige med leksene, ettersom de ikke hadde betalt for å være på SFO da, sier Mørk Jansson.

Bærums blå flertall har i flere år ønsket seg å flytte den statlig finansierte leksehjelp-ordningen opp til 5–7. trinn. I 2011 søkte kommunen Utdanningsdirektoratet om lov, men fikk nei.

Fra 1. august i år kom det en lovendring som gir kommunene selv anledning til å velge hvilke trinn i grunnskolen som skal tilbys leksehjelp.

Færre timer hjelp

For få uker siden sa direktoratet ja til at Bærum kan få redusere antallet uketimer med leksehjelp fra 8 til 6, og bruke pengene de sparer på å ha lærere som leksehjelpere.

– Dette blir helt supert for elevene på 5–7. trinn. Jeg får stadig tilbakemeldinger om at det er mer utfordrende for foreldre å hjelpe de større barna med leksene. Nå vet vi at alle barna vil kunne få skikkelig hjelp av pedagoger, og så får foreldrene hjelpe til litt i tillegg, sier Anne Lene W. Hojem (H), utvalgsleder for barn og unge.

LES OGSÅ: Nye krav sender lærere tilbake på skolebenken

– Hvis leksehjelp på 5.–7. trinn var så viktig for Høyre, så kunne dere vel valgt å bruke penger på dette før?

– Vi er i en situasjon der vi må kutte i økonomien og prioritere beinhardt. Vi hadde ikke økonomi til dette før, sier Hojem.

Innføres litt etter litt

Ifølge kommunalsjef Øyvind Wee har alle grunnskolene i Bærum nå fått marsjordre.

– Vi rakk ikke få til endringen fra og med skolestart i høst. Men i løpet av dette skoleåret eller senest neste skolestart skal alle grunnskolene i Bærum tilby leksehjelp til 5.–7. trinn, sier Wee.

LES OGSÅ: Vil ha slutt på ekstra Syden-fri for skolelever

Skolene vil innføre ordningen så snart de har fått pedagoger til å ta seg av leksehjelpen. Ved Løkeberg regner rektor med at det vil gå greit. Flere av skolens lærere har rom for flere undervisningstimer i sin stilling.

– I stedet for å bli satt inn som ekstra lærer i en annen klasse, kan den tiden bli brukt til leksehjelp, sier Mørk Jansson, som skal bruke tiden fremover til å planlegge hvordan den nye leksehjelp-ordningen skal fungere i praksis.