Leger får knallhard kritikk etter dødsfall

Helsetilsynet retter nå kritikk mot to leger etter at en gravid kvinne og hennes ufødte barn døde på Bærum sykehus. FOTO: ULF HANSEN

Helsetilsynet retter nå kritikk mot to leger etter at en gravid kvinne og hennes ufødte barn døde på Bærum sykehus. FOTO: ULF HANSEN

Av
Artikkelen er over 7 år gammel

To leger har opptrådt uforsvarlig, konkluderer helsetilsynet etter at en gravid kvinne og hennes ufødte barn døde på Bærum sykehus.

DEL

Les alt innhold på Budstikka.no – 99 kr for to måneder.

Helsetilsynet er nå ferdig med sin gransking av Sykehuset Asker og Bærum etter at en gravid kvinne og hennes ufødte barn døde under behandling i september i fjor.


Det var uforsvarlig å ikke undersøke pasienten for blodpropp, konkluderer helsetilsynet som nå retter kritikk mot de involverte legene i saken. Kvinnen, som døde av blodpropp i lungene, ble ikke undersøkt for diagnosen hverken av legevaktslegen eller gynekologen ved kvinneklinikken.

Les også:
Pårørende stiller krav etter sykehusdødsfall

– Uforsvarlig

– Når en gravid kvinne har pustevansker skal det vurderes om pasienten har lungeemboli eller blodpropp i lungene. Det ble ikke gjort av noen av de involverte legene, sier Helga Arianson, fylkeslege i Hordaland.


Arianson mener sykehuset og legevakten ikke har klart å skille de alvorlige diagnosene fra de mindre alvorlige. Helsetilsynet er opptatt av at de to legene har et selvstendig undersøkelsesansvar, og at de begge burde ha tenkt at pustevanskene kunne ha skyltes blodpropp i lungene.


– Vi mener at dette er en svikt, og at det ikke er faglig forsvarlig, sier Arianson.


Helsetilsynet har kommet frem til at legevaktslegen, som lot kvinnen dra hjem, har brutt kravet om forsvarlig undersøkelse. Helsetilsynet i Hordaland, som har behandlet saken, ber nå Statens helsetilsyn vurdere eventuelle reaksjoner mot legen.


– Dette er en alvorlig sak. Helsetilsynet har konkludert med at det har vært gjort en feil. Det tar vi til etterretning, men jeg vil ikke ha noen egen mening om denne saken, sier kommuneoverlege Franz Leonard Nielsen som er leder for kommunehelsetjenesten som legevakten er en del av.

 

Beklager

Helsetilsynet i Hordaland har imidlertid ikke bedt Statens helsetilsyn vurdere eventuelle reaksjoner mot gynekologen ved kvinneklinikken på Sykehuset Asker og Bærum. Arianson presiserer likevel at ingen av legene har opptrådt mer grovt enn den andre.


– Spesialisthelsetjenesten, altså sykehuset, og kommunehelsetjenesten som legevakten er en del av, har ulike meldeordninger. Sykehusene har plikt til å melde fra om alvorlige hendelser, og derfor er terskelen for å gi reaksjoner på uforsvarlig handling høyere når sykehuset selv har meldt fra om hendelsen, sier hun.


Marit Kristoffersen, avdelingssjef ved kvinneklinikken, sier hun beklager at legen eller avdelingen ikke undersøkte pasienten for blodpropp i lungene.


– Lungeemboli er en svært sjelden tilstand der symptomene kan være lite spesifikke. I dette tilfellet hadde pasienten en astmasykdom, og symptomene ved astma kan ligne på symptomene ved lungeemboli. Det er bakgrunnen for at vi konkluderte med feil diagnose. Det beklager vi dypt, sier Kristoffersen.

Artikkeltags