- Dette skoleåret tilbys elever i videregående skole en digital opplæringspakke der ungdom blant annet skal stille spørsmålet; Hvor har du det fra?, sier prosjektleder Arnt Sommerlund. -Vi tilbyr kurs i kildekritikk, rettet mot sosiale medier. Ved hjelp av kurset skal eleven lettere kunne sile ut troverdig informasjon, fortsetter Sommerlund.

Nasjonal digital læringsarena (NDLA), er et fylkeskommunalt samarbeid som tilbyr digitale læringsressurser for bruk i videregående opplæring.

Uoversiktlig

Kildekritikk er en del av pensum for media og kommunikasjons-elevene ved Sandvika vgs. De inrømmer at det kan være vanskelig å skille mellom seriøse og useriøse publikasjoner.

- Det er lett å trykke liker knappen på Facebook, uten at man har lest innholdet, og eventuelt kontrollert avsenderen, sier Katharina Coucheron, elev ved Sandvika vgs. - Men, vi er jo klar over at det er mye tull på nettet og at det finnes falske profiler. Det handler om å se på avsenderen, fortsetter hun. - Bryr jeg meg, sjekker jeg det ut nærmere, forsøker å verifisere om det er sant, sier medelev Vilde Fornebo.

Mister vidsyn

Av det store havet av kilder tilgjengelig på nett, ser lærere og personer rundt elevene at de ofte går korte veier for å hente informasjon og inspirasjon. Noen ganger ikke lengere enn til Facebook. Bibliotekar ved Sandvika vgs frykter at man mister vidsynet.

- Hvis man bare leser nyheter delt av venner i sosiale medier, vil man få en veldig snever tilgang på nyheter. I tillegg vil det man klikker på sannsynligvis harmonere med egne meninger og holdninger. Dette kan skade vidsynet, sier bibliotekar ved Sandvika vgs, Ingrid Hagen.

Samtidig er hun ikke redd for bibliotekets fremtid; - Vi har tilgang på mye her, digitalt og analogt, elevene dropper ikke biblioteket, sier Hagen.

Skolegårdens lov

- Vi har tatt utgangspunkt i spørsmålet som unge selv spør i skolegården når de hører noe som er nytt og kanskje for utrolig til å være sant. ”Hvor har du det fra?”, avslutter Sommerlund.