– Mange foreldre ser nok gjennom fingrene på at barna drikker. Foreldrene mine sa ikke direkte at jeg fikk lov, men jeg tror de visste at jeg tok øl fra kjøleskapet av og til selv om jeg ikke var 18 år, sier Ida Gleditsch (20). Hun og faren Espen Gleditsch (51) har tatt turen til polet på Kolsås sammen.

– Den største bekymringen min var at du skulle drikke smuglersprit, sier Espen. De to er ikke overrasket over at årets Ungdata-undersøkelse viser at ungdom fra Asker og Bærum skiller seg ut med et stort inntak av alkohol.

– Jeg har sett fyll helt ned i syvendeklasse, forteller hun. De ferske tallene viser at i Asker og Bærum har rundt 73 prosent av 17-åringene drukket seg beruset minst én gang det siste året. Tilsvarende for resten av landet er 64 prosent.

LES OGSÅ: En av tre 12-åringer har smakt alkohol

Foreldre-ja til alkohol

– Det er uheldig at tenåringer her drikker så mye. Dessverre virker det som overstadig beruselse helt ned i ungdomsskolealder for mange oppleves som greit, sier Anne Margrethe Lindseth, kommunalsjef barne- og ungdomstjenester i Bærum kommune.

– At fyll blir alminneliggjort, særlig blant elever på videregående, er bekymringsfullt. Det bør i alle fall bekymre foreldrene – alkoholvanene til barna er deres ansvar, sier Lindseth.

Ungdata-tallene viser imidlertid at mange foreldre synes det er greit at barna drikker alkohol, selv om de er under 18 år: Seks av ti 17-åringer i Asker og Bærum oppgir at de får lov til å drikke av foreldrene sine. Annenhver 15-åring forteller at de ser mor eller far drikke minst én gang i uken.

Rusforskere ser en klar tendens til at alko-mønster er arvelig.

– Sammenhengen mellom at foreldre misbruker alkohol og risikoen for at barna deres vil gjøre det samme, er godt dokumentert, sier Hilde Pape, som forsker på ungdom og alkoholbruk ved Statens institutt for rusmiddelforskning (Sirus). Hun hevder barn blir sosialisert til å håndtere alkohol av foreldrene på samme måte som de oppdras i familiens livsstil.

LES OGSÅ: – Noen gjemmer unna ting

Mer penger, mer alkohol

– Barn lærer det de ser, foreldrene er rollemodeller også når det gjelder omgang med alkohol, sier rusforskeren. Hun fastslår at det drikkes mest i høyere sosialt lag i samfunnet. Og at Asker og Bærum er på norgestoppen når det gjelder konsum av alkohol i alle aldersgrupper.

– Økonomi er en styrende faktor for forbruk av alkohol. Jo mer penger, jo lettere tilgang på alkohol, sier Pape. Hun mener forskningen viser på at en restriktiv holdning til alkohol gir lavest konsum. Og at foreldre ikke bør drikke seg beruset med barn til stede fordi de både blir dårligere omsorgspersoner og forbilder.

– Det er uheldig hvis ungdom debuterer med alkohol tidlig, de er mentalt umodne og mer utsatt for skader, ulykker og overgrep.

LES OGSÅ: Dette frykter tenåringsforeldrene

– Ikke kjøp alkohol til barn

Anne Lindseth mener 18-årsgrense for skjenking også bør gjelde på hjemmebane.

– Og voksne må ikke medvirke til kjøp av alkohol til egne eller andres mindreårige barn. Når vi ser hvor vanlig alkohol er blant tenåringer gir det grunn for alle voksne til å tenke godt over hvordan de håndterer alkohol selv i moderate mengder når de er sammen med barn under 18 år.