Krever at Asker stanser 15 boligprosjekter

DIKEMARK: Store bygningsmasser på Dikemark er i forfall og Asker er bekymret om veivesenet får gjennomslag for protestene.

DIKEMARK: Store bygningsmasser på Dikemark er i forfall og Asker er bekymret om veivesenet får gjennomslag for protestene. Foto:

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

Samtidig med at staten vil at Asker skal bygge flere boliger, krever sentrale myndigheter at kommunen stanser 15 utbyggingsprosjekter.

DEL

I de 15 prosjektene som kreves fjernet fra Asker kommuneplan ligger 2.000 boliger. 1.200 av dem på Dikemark og Vardåsen.

Asker legger opp til bygging av 350 nye boliger årlig i kommuneplanen for 2016–2026.

– Bygg 700 boliger årlig for å ta ansvaret for regionens behov, skriver Fylkesmannen i sitt høringsnotat til den nye kommuneplanen – og går samtidig mot åtte prosjekter.

LES OGSÅ: Disse områdene er stridens kjerne

Alle de åtte prosjektene Fylkesmannen går imot, ble lagt inn av politikerne i siste runde etter at rådmannen hadde fremlagt sine planer.

I tillegg protesterer Akershus fylkeskommune mot fire planer. Statens vegvesen vil stanse utbygging i hele 11 områder.

Virkemidlet er såkalte «innsigelser» som innebærer at kommunen fratas myndighet til å godkjenne sine egne planer.

Overrasket

Mangel på kollektivtransport og frykt for økt biltrafikk på veier der kapasiteten allerede er sprengt utgjør hovedbegrunnelsene for innsigelsene fra de tre myndighetsorganene.

Fylkesmannen angriper Asker for å undergrave sin egen strategi om bygging nær kollektivtransport. Kommuneplansjef Tor Arne Midtbø avviser dette bestemt: I det alt vesentligste vil utbyggingen foregå nær kollektivtransport. Der det ikke er kollektivtransport vil kommunen stille krav om at utbygging ikke skal skje før det er bygget egne felter for busstrafikken.

– Derfor er jeg svært overrasket over omfanget av innsigelsene, sier Midtbø.

– Påfallende uenighet

Tor Arne Midtbø synes det er påfallende hvor ulikt skjønn de tre organene utøver:

– Det er kun 2 av de 15 utbyggingsområdene der alle de tre myndighetene er enige, sier Midtbø.

Han mener innbyrdes uenighet gir Asker kommune gode forhandlingskort når kommunens representanter møter de tre myndighetene 3. mars. Men før det skal rådmann og kommuneplansjef ha med formannskapspolitikerne på strategien Asker skal legge opp til. Det skjer neste uke.

Frykter forfall

Midtbø er særlig overrasket over innsigelsene Statens vegvesen har varslet mot hele utbyggingen på Dikemark. Protestene ble omtalt i Budstikka sist fredag.

– Blir det ikke tilrettelagt boliger der, kan det ende med at eierne leier ut til næringsvirksomhet som igjen kan føre til økt trafikk, sier Midtbø.

– Når det tidligere er lagt opp til 400 boliger, er det for å fylle eksisterende bygningsmasse som forfaller.

Totalt mottok Asker kommune 75 forslag til utbyggingsområder i den nye kommuneplanen. 19 ble godtatt av administrasjonen. Mange av avslagene ble begrunnet med at de foreslåtte utbyggingsområdene ligger utenfor knutepunktene. Men politikerne ville likevel legge inn ytterligere 17 prosjekter. Åtte av disse reises det nå innsigelse mot. Lykkes ikke megling, ender planene og innsigelsene hos statsråd Jan Tore Sanner.

Artikkeltags