Kommunen må betale ekstravakt kvart million

Kvinnen fikk ikke flere tilkallingsvakter av Bærum kommune, men nå får hun i stedet 250.000 kroner i erstatning. FOTO: KNUT BJERKE

Kvinnen fikk ikke flere tilkallingsvakter av Bærum kommune, men nå får hun i stedet 250.000 kroner i erstatning. FOTO: KNUT BJERKE

Av
Artikkelen er over 7 år gammel

Kvinnen fikk ikke flere tilkallingsvakter av Bærum kommune, men nå får hun i stedet 250.000 kroner i erstatning.

DEL

Kvinnen jobbet som miljøarbeider på tilkallingsbasis på et bosted for voksne, psykisk utviklingshemmede.

Etter noen måneder sluttet kommunen å ringe henne. Det har nå endt med en kommunal kjemperegning etter en oppvask i retten.

Gikk til sak

Hele 250.000 kommunale kroner må Bærum ut med etter at kvinnen gikk til sak mot kommunen.

Mens kommunen mente at hvert arbeidstilfelle, hver vakt, var å regne som en ansettelse, hevdet kvinnens advokat Per Danielsen at hun var ansatt som tilkallingsvakt og at hun ikke var oppsagt fra denne ansettelsen.

Ikke enige

Kommunens advokat, Anne Margrethe Wittussen, hevdet at arbeidsforholdet var avsluttet på rett måte, og at kvinnen hverken var formelt eller reelt fast ansatt.

Kommunen hevdet at arbeidsavtalen var en rammeavtale som regulerte hver av ansettelsene, altså ved hver vakt.

Temaene retten vurderte var derfor om kvinnen var fast eller midlertidig ansatt, om ansettelsesforholdet var avsluttet på lovlig måte, og om kvinnen har rett til å fortsette ansettelsesforholdet.

Kvinnen jobbet de første månedene tilnærmet full stilling ved bostedet.

Ikke enkeltansettelser

I avtalen står det at kvinnen er «tilsatt på timebasis» som miljøarbeider med tiltredelsesdato 25.1.2010.

– Uttrykket tiltredelsesdato er lite forenlig med den avtaleforståelse kommunen legger til grunn, kommenterer retten.

I generelle vilkår går det også frem at avtalen har restriksjoner for annet lønnet arbeid utover stillingen.

Hverken dette eller formuleringen om at arbeidsforholdet opphører når «behovet» ikke lenger er til stede støtter kommunens syn.

Fortsatt behov

Retten mener dette at ordet behov må vise til virksomhetens generelle behov for tilkallingsvakter, og dette er ikke borte på arbeidsstedet.

Retten peker også på at det er arbeidsgivers ansvar å skape klarhet i rammene rundt ansettelsesforholdet.

Retten konkluderer med at kvinnen var midlertidig ansatt, og da er det formkrav til avslutningen av dette.

Dette har ikke kommunen oppfylt, og kvinnen får derfor 250.000 kroner i erstatningfor tiden frem til rettssaken.

Uvennskap

Kvinnen hevder at det var et motsetningsforhold som har oppstått privat mellom en venninne som jobber samme sted som førte til at hun ikke lenger fikk vakter.

Dette benekter kommunen er årsaken. I spørsmålet om kvinnen fortsatt skal få jobbe samme sted brukes dette likevel som et argument av retten for å avslutte arbeidsforholdet nå.

– Begge har kommet med sterke uttalelser om hverandre i retten. Retten ser derfor at det vil medføre en særlig belastning for kollegaer, og beboerne, om hun fortsetter som tilkallingsvakt, heter det i dommen.

Retten har i dette spørsmålet også lagt vekt på at kvinnen nå jobber to andre steder der hun trives godt og får gode skussmål.
 

Artikkeltags