Blant dem er mangeårig folkevalgt Anne-Gerd Steffensen, Henning Kolstad og Yngve Bjerke. De tok beslutningen under et møte mandag kveld.
I løpet av tirsdag formiddag begynte utmeldelsene å strømme inn til partiet sentralt.
– Av og til kommer man til et veiskille. Slik jeg ser det, har partiet utviklet seg på tvers av mine verdier. I Bærum Frp er det blitt et regime som må kunne sammenlignes med Tyskland på 30- og 40-tallet. Det hadde jeg ikke trodd at jeg skulle få oppleve i Frp, sier Anne-Gerd Steffensen.

Mer restriktive


I en årrekke har kommunestyrerepresentantene i Bærum Frp bare blitt bundet opp til å stemme etter partigruppens vedtak i budsjett- og valgsaker. Nå har imidlertid styret i Bærum Frp gitt tydelige signaler om en langt mer restriktiv linje.


Under et ekstraordinært styremøte bestemte styret enstemmig å opprette personalsak i kjølvannet av behandlingen av kommuneplanens arealdel. Der har de to formannskapsrepresentantene Henning Kolstad og Anne-Gerd Steffensen stemt for noe annet enn det kommunestyregruppen ble enige om.

Og det skal ha falt partiledelsen tungt for brystet.
– I det Bærum Frp jeg kjente, var det rom for meningsutveksling og stor takhøyde. Det var ikke slik at vi skulle tvinges til å gjøre noe mot vår egen overbevisning, sier Steffensen.