Kjøper nye vogner

INVESTERER: Fylkeskommunen skal kjøpe inn 15 romslige Siemens-vogner til Kolsåsbanen. FOTO: OSLO SPORVEIER

INVESTERER: Fylkeskommunen skal kjøpe inn 15 romslige Siemens-vogner til Kolsåsbanen. FOTO: OSLO SPORVEIER

Av
Artikkelen er over 10 år gammel

Kolsåsbanen får nye vogner for 240 millioner.

DEL

Akershus fylkeskommune skal bruke 240 millioner kroner på å kjøpe 15 nye T-banevogner til Kolsåsbanen.

Vedtak blir fattet i hovedutvalg for samferdsel og miljø tirsdag og i fylkestinget 17. april.

Også Oslo er ute på vognshopping. Bystyret ga 30. januar klarsignal for til å bruke 675 millioner kroner til kjøp av 45 nye T-banevogner. Prisen per vogn ligger på cirka 15 millioner kroner.

Leder av fylkestingets hovedutvalg for samferdsel og miljø, Lars Salvesen (KrF), regner med at det vil være bred enighet om innkjøpet på utvalgets møte tirsdag.

- Det nye vognene vil eies av Ruter, kollektivselskapet som Akershus og Oslo eier felles. Vi kjøper moderne, romslige Siemens-vogner, forteller han.

Penger på konto

Kjøpet vil ikke belaste noen av fylkeskommunens budsjetter. Da takstene på kollektivtrafikk i Oslo og Akershus 1. november 2001 økte med 75 øre per reise, ble merinntektene øremerket til utbygging av kollektivnettet og oppgradering av gammelt utstyr.

Den ekstra trafikantinnbetalingen er ført på egen rentebærende konto og har frem til i dag bare vært benyttet til å dekke kostnadene forbundet ved kjøp av hurtigbåten Prinsen, som frakter passasjerer mellom Slemmestad til Oslo via Vollen.

Kontrakt i mai

Per 1. januar sto det 135 mill kroner på kontoen, som årlig øker med 30-35 millioner i form av innbetaling fra trafikantene, pluss renter, som i år vil utgjøre 8 millioner kroner. Forpliktelsene forbundet med Prinsen utgjorde ved årsskiftet 8,6 millioner. Lånet nedbetales med 2,6 millioner per år frem til sommeren 2009. Da det vil bli innløst i forbindelse med at båttrafikken overtas av ny operatør.

LES MER: Kolsåsbanen

Fra Oslos side er kjøp av nye T-banevogner lagt til et eget selskap, Oslo Vognselskap. De antar at kontrakten med leverandøren vil bli undertegnet i løpet av mai 2008. Etter fylkesrådmannens mening, vil dagens kontantbeholdning, løpende innbetaling fra trafikantene, pluss renter, være tilstrekkelig til å dekke kostnadene forbundet med kjøpet av de 15 nye T-banevognene.

Artikkeltags