Grete Sofie Frog ble tidligere i år valgt til ny leder av Tanum Vel. Vellet som kjempet innbitt mot det nye ridesenteret i Tanumveien har fått en ny kampsak i sitt område.

Det handler om Bærum Skiklubs og Jardars søknad om å etablere et skiskytteranlegg ved Vestmarksetra, en søknad som politikerne i sektorutvalg Frikk har støttet, og som nå er til regulering.

Vellet vil at et skiskytteranlegg vurderes i et regionalt samarbeid, slik fylkesmannens miljøvernavdeling har foreslått.

LES OGSÅ: Kommunen fornøyd med de nye traseene

Bedre vei

– Det blir helt galt å legge et skiskytteranlegg inne i Vestmarka med den kronglete veien opp. I Hole kommune vil de gjerne ha et slikt anlegg på Sollihøgda, og det ligger mye bedre til rette. Det er bedre vei, mer snø og en flott beliggenhet. Problemet er at Bærum ser ikke ut til å ville samarbeide, sier Frog.

Et enstemmig Frikk-utvalg vedtok i april å regulere et lokalt anlegg uten først å utrede regionale løsninger.

«Regionalt samarbeid om bygging av anlegg er positivt på mange måter, men da for idretter med mindre deltagelse. Ski- og skiskytterklubbene i Asker og Bærum har så mange utøvere at et regionalt anlegg ikke vil være tilstrekkelig hverken for dagens eller fremtidens behov», heter det i saksfremlegget fra april.

Nå planlegger Grete Sofie Frog folkemøte om saken.

– Jeg vet det er stor politisk vilje til dette anlegget i Vestmarka, men det er aldri for sent å prøve, sier hun.

Bit for bit

Naturvernforbundet i Bærum er av samme oppfatning.

– Vi mener at idretten i Bærum kunne sagt ja til et regionalt anlegg ved Høymyr på Sollihøgda, hvor grunneier har stilt et område til disposisjon. Og selv om de sier at anlegget i Vestmarka skal være et lokalt anlegg primært for barn og unge, så innebærer det tross alt et inngrep, sier Finn Otto Kvillum.

Naturvernforbundet liker dårlig de nye skogsvei- og løypearbeidene som allerede er gjort i området ved Vestmarksetra.

– Skogsveien er ikke i samsvar med flerbruksplanen for Bærum kommunes skoger, som sier at det nettopp i dette området skal tas spesielt hensyn til friluftslivet. I den nye traseen på ca. 600 meter skulle det ifølge søknaden ikke tilføres fremmed masse, men det er blitt gjort, sier Kvillum.

Sammenlagt utgjør tiltakene så store inngrep at det burde utløst krav om en reguleringsplan. I stedet er det blitt delt opp i mindre tiltak, og dermed har man unngått reguleringskravet og fått dispensasjon, avslutter Kvillum.