Kan vrake Fornebubanen

I FARE: Samferdselsministeren åpner for at Fornebubanen kan bli vraket.

I FARE: Samferdselsministeren åpner for at Fornebubanen kan bli vraket.

Av
Artikkelen er over 11 år gammel

Samferdselsministeren åpner for buss fremfor bane på Fornebu.

DEL

Samferdselsdepartementets politiske ledelse legger vekt på fylkets vurdering av kollektivløsning til Fornebu. Også om det innebærer buss i stedet for bane.

– Dersom det lokalt kommer ønsker om en annen løsning, er jeg innstilt på å være fleksibel. Det viktigste for oss er å finne en god transportløsning for Fornebu, sier samferdselsminister Liv Signe Navarsete (Sp) til Aftenposten.

Reagerer

Utspillet fra Navarsete får fylkesordfører Hildur Horn Øien (KrF) fra Hvalstad til å reagere.

– Vi har brukt store ressurser på å utrede en baneløsning, og det er staten som har bedt oss om det. Det er en middels stor norsk by som skal bygges på Fornebu. Hvis vi begynner å kjøre buss, så blir det bare buss. Og alle disse bussene må allerede inn på allerede overbelastet E18, sier Horn Øien til Aftenposten.

Endrer ikke

Bærum kommune har imidlertid ingen planer om å endre gjelde kommunedelplan for Fornebu. Den inneholder en såkalt rekkefølgebestemmelse som sier at bane må være "etablert eller sikret" før utbygging av Fornebu kan skje.

Bærum formannskap uttalte 14. mars:

"Uten automatbane står gjennomføringen av den samlede utbyggingen på Fornebu i fare. Arealbruk, utbyggingsvolum, parkering og veisystem på Fornebu er tuftet på at det skal etableres en baneløsning med høy kapasitet. De bedriftsøkonomiske og samfunnsøkonomiske tap det vil medføre å fjerne denne forutsetning vil være enorme.

Søkeord: Fornebubanen

Artikkeltags