Politikerne gikk enstemmig inn for saken onsdag kveld.

Selv om politikerne nå har vendt tomlene opp, er Bærums ordfører Odd Reinsfelt nøye med å presisere at mye ennå gjenstår.

Del

– Nå må vi henvende oss til dem vi har snakket med ute på Fornebu og få dem til å bekrefte mer presist og bindende at de vil være med på dette opplegget. Med det som utgangspunkt må vi henvende oss til eieren og spørre om han vil selge eller på annet vis komme en fremtidig stiftelse i møte, sier Reinsfelt.

Les også: – Vi ser for oss Telenor Arena som Fornebus egen storstue

Vil bygge på parkeringsplassen

Kjernen i redningsplanen er at kommunen skal regulere inn muligheten for ekstra næringsarealer på parkeringsplassen utenfor Telenor arena.

Merverdien av næringsarealene kan brukes til å gi en fremtidig stiftelse økonomiske muskler til å overta Telenor arena.

Skard skeptisk

I formannskapet onsdag var Aps Halvdan Skard skeptisk til tanken på å bruke parkeringsarealer til næringsformål.

– Næringsformål genererer i seg selv mer trafikk, som krever flere parkeringsplasser. Mengden trafikk inn og ut av Fornebu har hele tiden vært et kritisk punkt. Blir det for mye trafikk, stanser hele utbyggingen opp inntil vi får en baneløsning, sier Skard.

Under møtet forsikret Reinsfelt om at hvis redningsplanen blir noe av, vil både trafikk og andre forhold bli belyst i et forslag reguleringsplan.