Onsdag til uken inviteres alle foreldre til et åpent møte i Kommunegården i Sandvika om radikalisering.

Der skal situasjonen gjennomgås og kunnskaper spres om hvordan radikale og ekstreme miljøer rekrutterer, hvilke metoder de bruker og hva som kan gjøres for å motvirke situasjonen.

– Nytt for oss

Kommunalsjef Trine Bendixen bekrefter at opplysningene om at det finnes radikale personer i Bærum er nye.

– Vi kan bare spekulere i om dette har sammenheng med at Bærum er nær hovedstaden, sier Trine Bendixen.

Det var i et nyhetsoppslag i Budstikka at forfatter og journalist Lars Akerhaug påpekte at rundt 10 av 50 identifiserte radikale muslimer her i landet er fra Bærum.

På møtet skal faresignaler og forebygging av ekstremisme snakkes om.

I kontakt med PST

Kommunen har også tett kontakt med det lokale politiet og med PST.

– Vi er i dialog, slik at de vet at de har oss hvis de trenger oss. Det er også betryggende at PST synes å ha god oversikt over dette, sier hun.

– Har kommunen opprettet hjelp til familien som er rammet etter at de to søstrene reiste til Syria?

– Jeg er ikke kjent med om andre etater er inne og hjelper, men dialogmøtet på onsdag er en arena hvor vi ta opp råd og veiledning til foreldre om faresignaler man bør være obs på. Videre vil vi orientere om hvilke hjelpetjenester som finnes, sier Bendixen.

Ønsker ikke koranskole

Etter at faren til de to savnede jentene hevdet at en koranlærer på Rykkinn hadde påvirket døtrene hans, ble også kommunen klar over at det har foregått religiøs undervisning i fritidsklubbens lokaler.

– Vi ønsker å holde politikk og religion unna som hovedaktiviteter i fritidsklubbene. Den undervisningen som har skjedd på Rykkinn har ikke vært kommunisert med oss i det hele tatt, sier Trine Bendixen.

Lager samarbeidsstrategi

Allerede sist uke var det et møte på toppnivå med ledere fra kommunen og politiet for å starte arbeidet mot den lokale ekstremismen.

– På neste møte skal politiet legge frem en strategi for arbeidet med å stanse nyrekrutteringen, sier SLT-koordinator Heidi Bjurstedt.