– Vi legger om til en ny rutemodell for hele Østlandsområdet. Da klarer vi å endre stoppmønsteret slik at togene på Vestfoldsbanen stanser i Sandvika, sier plandirektør i NSB, Johan Selmer til Budstikka.no.

2. september 2011 åpnet statsminister Jens Stoltenberg dobbeltsporet mellom Sandvika og Lysaker. Intercity-togene har stanset i Asker og Lysaker, men kjørt forbi Sandvika.

Misfornøyde reisende

At Intercity-togene ikke har stanset i Sandvika har vært en av flere faktorer til misfornøyde kollektivreisende, ifølge en undersøkelse som Analysebyrået SMI gjorde for Budstikka i fjor.

– Nå er det fem avganger fra Oslo S til Sandvika i timen, men alle klumper seg på den ene halvtimen, sier Selmer.

Hvert tiende minutt

Fra og med 9. desember vil fem tog stanse med ti minutters intervall i Sandvika på strekningen Lillestrøm-Asker. Fra Vestfold vil ett tog i timen stanse i Sandvika, mens i rushtiden vil toget komme hver halvtime.

Da kommer det samlet i løpet av dagen syv tog i timen til Sandvika.

Totalt vil 20 tog i timen passere Sandvika hver dag, men det skal bli enda flere. Den nye rutemodellen vil ikke være endelig før i desember 2014. Da skal 20 tog bli til 24.

– Hele rutemodellen får vi ikke implementert før i desember 2014, men vi legger om rutetidene 9. desember og fyller ut hullene om to år, sier Selmer.

Les flere nyheter her